"Bir kuvve-i mâneviyenin teshilâtıyla arkasına aldığı halkı sürükleyip gidiyor, muvaffak oluyor." cümlesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sonra gördüm ki, o kısım ehl-i dalâlet, hilâf-ı hak icraatında bir kuvve-i mâneviyenin teshilâtıyla arkasına aldığı halkı sürükleyip gidiyor, muvaffak oluyor. Yalnız cebirle değil, belki velâyet kuvvetinden gelen bir arzuyla imtizaç ettiği için, ehl-i imanın bir kısmı o arzuya kapılıp hoş görüyorlar, çok fena telâkki etmiyorlar."(1)

Buradaki halkın manevî kuvvet ve desteği, Müslüman görünen ama dessas bir şekilde dini tahrip eden birtakım münafıklar içindir. Saf ve masum halk onların içyüzünü bilmediği için, o gibi münafıkları bazı iyilikleri ve yapmış olduğu faydalı şeylerden dolayı manen desteklemişler. Hem de bazıları onu hayırhah bilmişler, öyle dua etmişler. Yoksa onların iç yüzünü bilseler, asla ve kat’a destek vermez ve dua etmezler.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...