"Bir kuvve-i mâneviyenin teshilâtıyla arkasına aldığı halkı sürükleyip gidiyor, muvaffak oluyor." cümlesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sonra gördüm ki, o kısım ehl-i dalâlet, hilâf-ı hak icraatında bir kuvve-i mâneviyenin teshilâtıyla arkasına aldığı halkı sürükleyip gidiyor, muvaffak oluyor. Yalnız cebirle değil, belki velâyet kuvvetinden gelen bir arzuyla imtizaç ettiği için, ehl-i imanın bir kısmı o arzuya kapılıp hoş görüyorlar, çok fena telâkki etmiyorlar."(1)

Buradaki halkın manevi kuvvet ve desteği, Müslüman görünen ama dessas bir şekilde dini tahrip eden bir takım münafıklar içindir. Saf ve masum halk onların içyüzünü bilmediği için o gibi münafıkları bazı iyilik ve yapmış olduğu faydalı şeylerden dolayı manen desteklemişler. Hem de bazıları onu hayırhah bilmişler, öyle dua etmişler. Yoksa onların iç yüzünü bilseler, o destek ve duayı asla ve kata yapmazlar.

Darwin'i bu manaya yerleştirmek, hem alakasız hem de uygun değildir. Zira İslam toplumu neden Darwin gibi dinsizliğini açıktan ilan eden bir adama dua edip onu manen desteklesin? Hem hangi maslahatına binaen ona manen destek versin? Bu mana gerçekten çok uzak bir manadır.

Darwin'in fikirlerinin yayılmasında dinsiz komitelerin ve o dönem şartlarının büyük bir tesiri vardır. Yoksa İslam toplumunun duasını arkasına alması mümkün değildir.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...