Hizmette devam edip evlenmemek konusunda; Allah, Peygamber, Üstad ve valideyn hakkını nasıl değerlendirmeliyiz? ...

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Soru:

- Hizmette devam edip evlenmemek konusunda; Allah, Peygamber, Üstad ve valideyn hakkını nasıl değerlendirmeliyiz?

- Hizmete; anne-babanın kat'îyen rızası olmadan, onları küstürerek yahut karşına alıp devam edilir mi? En müstakimi onlarla konuşup ciddi niyetini anlatıp hizmetten bahsederek samimi iknaya çalışmak, ancak kötü sonuçlar doğuracak haldeyse bunda ısrarcı olmamak değil mi?

- Farzlarda tamam, örneğin namaz kılmanı istemeseler, annen baban engel olsa, senle küsse konuşmasa dahi namaza devam edersiniz. Ancak farz ve vacip olmayan, faziletli olmasına rağmen onsuz da yapılabilen şeylerde nasıl davranmalıyız?..

Cevap:

Haklar arasında da bir hiyerarşik sıralama söz konusudur. Birinci sırada Allah’ın hakkı gelir, ikinci sırada Peygamber hakkı gelir, üçüncü sırada ana baba hakkı gelir, sonra komşuluk, arkadaşlık vesaire gelir.

Hz. Peygamber (asv) de Allah’ın elçisi olduğu için, ona itaat etmek de Allah’a itaat etmek anlamına gelir.

“Resule itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.”(Nisa, 4/80)

mealindeki ayette bu gerçeğe vurgu yapılmıştır.

“Rabbin, ondan başkasına ibadet etmemenizi ve anne, babanıza karşı iyi davranmanızı emretmektedir...” (İsra,17/23)

mealindeki ayette Allah’a kulluğun ardından anne, baba hakkına riayet emredilmiştir. Hatta anne hakkının baba hakkından önce geldiğine dair ayet ve hadisler vardır.

“Biz insana, anne-babasına karşı iyi davranmasını tavsiye ettik. -Özellikle- annesi onu zayıflık üstüne zayıflık çekerek (karnında) taşımıştır. Sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. Onun için biz insana: 'Bana ve ana-babana şükret.' diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş, ancak bana’dır.”(Lokman, 31/14)

mealindeki ayette annenin önceliği görülmektedir.

Bu haklar birbiri ile çelişiyor ise, o zaman hiyerarşik sıra gözetilir. Dediğiniz gibi anne baba farz namaza engel olmaya kalkarsa, onlar dinlenilmez. Çünkü Allah’ın hakkı ana baba hakkından önce gelir.

Farz ve vacip dışında olan hayır ve nafile ibadetlerde ise, diğer hakların ağırlığına göre hareket edilir. Mesela, hanım nafile oruç tutmak istese, kocası da buna müsaade etmese, kocanın hakkı önceliklidir.

Yine anne babanın hakkı nafile ibadetlerden ve diğer haklardan önce gelir.

Sizin de ifade ettiğiniz gibi, en müstakimi onlarla konuşup, ciddi niyetini anlatıp hizmetten bahsederek samimi iknaya çalışmak, ancak çok kötü sonuçlar doğuracak haldeyse bunda ısrarcı olmamaktır. Ama az bir baskıda pes etmemek şartı ile...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Nurun fedaisi

Abdullah Yegin Ağabey'de bu konuyla ilgili bir hatırasını anlatıyor: "Üs­tad eli­ni aç­tı. Baş­par­ma­ğı gös­te­re­rek, ‘Şu hu­ku­kul­la­hı gös­te­rir (baş­par­ma­ğı ka­pa­dı); şu hu­kuk-u Re­su­lul­lah (işa­ret par­ma­ğı­nı ka­pa­dı), şu hu­kuk-u Üs­tad (or­ta par­ma­ğı ka­pa­dı), şu hu­kuk-u va­li­de (yü­zük par­ma­ğı­nı ka­pa­dı), şu hu­kuk-u pe­der (ser­çe par­ma­ğı­nı ka­pa­dı)…’ Son­ra eli­ni tam ka­pa­ta­rak, ya­ni yum­ruk ya­pa­rak, ‘Bak bu baş­par­mak hep­si­ni kar­şı­lı­yor mu? İş­te bun­lar hu­ku­kul­laha ay­kı­rı hiç­bir şey em­re­de­mez­ler, (kü­çük par­mak­lar) em­ret­se­ler de din­len­mez’ de­di, Üs­ta­dı­mız.." İstifade etmeMiz dileğiyle.. Selam ve dua ile..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...