İnsanın nefsi ve şeytan olmasaydı günah işler miydi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem insandaki nefis ise, şeytanı her vakit dinler. Kuvve-i şeheviye ve gadabiye ise, şeytanın desiselerine hem kabile, hem nâkile iki cihaz hükmündedir."(1)

Üstad Hazretlerinin bu ifadesinden de anlaşılacağı üzere, insanı günaha sokan nefis ve şeytandır. Şeytan telkin ediyor, nefis ve şehvet gibi hissiyatlar da onu dinleyip günaha giriyorlar.

İnsanın şer ve günahlara kabil olması, nefis ve şeytan ciheti iledir. Nefis ve Şeytan olmasa idi, insan melekleşir, o zaman melekler gibi makamı sabit kalırdı.

(1) bk. Lem'alar, On Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Lazgin

Fakat bazan olur ki, nefs-i emmare, ya levvameye veya mutmainneye inkılab eder; fakat silâhlarını ve cihazatını a'saba devreder. A'sab ve damarlar ise, o vazifeyi âhir ömre kadar görür. Nefs-i emmare çoktan öldüğü halde, onun âsârı yine görünür. Çok büyük asfiya ve evliya var ki, nüfusları mutmainne iken, nefs-i emmareden şekva etmişler. Kalbleri gayet selim ve münevver iken, emraz-ı kalbden vaveylâ etmişler. İşte bu zâtlardaki, nefs-i emmare değil, belki a'saba devredilen nefs-i emmarenin vazifesidir. 

Mektubat - 329

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...