Kâinattaki mevcudatın ve vücudumuzdaki zerrelerin sırat-ı müstakimi nasıl olur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad “nun” harfini sadece “Yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım dileriz” cümlesi için kullanıyor. Fatiha Suresi'nin bütün kelamları için değil. Yani "biz" manasını ifade eden "nun" harfi, yalnızca ibadet ve istimdat noktasında vardır. İstikamet tekvinî emirlerde zaten Allah’ın iradesine bağlıdır. Ama insan için istikamet her zaman değişebilir. Nefis, şeytan ve kötü arkadaş insanın istikametini bozabilir. Onun için istikamet istemek, imtihana tâbi ve iradesi ile baş başa bırakılan varlıklar için daha ehemmiyet kesbetmektedir.

Fakat yardım ve ubudiyet ise, bütün varlık için geçerlidir. Her varlığın Allaha ihtiyacı vardır ve her varlık O’na kulluk yapmaktadır. Onun için "nun" eki yardım ve ibadet için kullanılmıştır. Nitekim alakalı yerde sadece "sırat-ı müstakim" kelimesi tefsir ediliyor. Dolayısı ile mevcudat ve zerrelerin istikameti için "nun" yani çoğul zamirini kullanmak gerekmez ve kullanılmamıştır da.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...