Lisan-ı Hal Kavramını Allah İçin de Kullanabilir miyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cenab-ı Hakk'ın Zatı bize meçhul olduğu için, insanlar için kullandığımız lisanı hal manasını onun için düşünemeyiz. Ancak eserlerine bakarak bir değerlendirme yapabiliriz. Bu değerlendirme ise Allah'ın yarattığı varlığın lisan-ı halinden yola çıkılarak bulunur. Yani Allah yarattığı varlığın hal dili ile bize mesaj vermektedir.

Mesela kainatın her tarafında sıfır israf vardır. En ufak bir israf görmek mümkün değildir. Bu durum aynı zamanda bize de bir işarettir ki; "ey kullarım siz de israf etmeyiniz" demektir. Bu ve buna benzer örnekler için On Birinci Söz'de geçen aşağıdaki ifadelere bakalım. Bu risalede verilen bir temsilde Peygamber Efendimiz (sas) insanlara varlığın lisan-ı halini ölçü alarak şu şekilde hitap etmektedir:

“Ey ahali! Şu kasrın meliki olan seyyidimiz, bu şeylerin izharıyla ve bu sarayı yapmasıyla kendini size tanıttırmak istiyor. Siz dahi onu tanıyınız ve güzelce tanımaya çalışınız."

“Hem şu tezyinatla kendini size sevdirmek istiyor. Siz dahi onun san’atını takdir ve işlerini istihsan ile kendinizi ona sevdiriniz."

"Hem bu gördüğünüz ihsanat ile size muhabbetini gösteriyor. Siz dahi itaat ile ona muhabbet ediniz."

“Hem şu görünen in’âm ve ikramlarla size şefkatini ve merhametini gösteriyor. Siz dahi şükür ile ona hürmet ediniz."

“Hem şu kemâlâtının âsârıyla mânevî cemâlini size göstermek istiyor. Siz dahi onu görmeye ve teveccühünü kazanmaya iştiyakınızı gösteriniz."

“Hem bütün şu gördüğünüz masnuat ve müzeyyenat üstünde birer mahsus sikke, birer hususî hâtem, birer taklit edilmez turra koymakla, herşey kendisine has olduğunu ve kendi eser-i desti olduğunu ve kendisi tek ve yektâ, istiklâl ve infirad sahibi olduğunu size göstermek istiyor. Siz dahi onu tek ve yektâ ve misilsiz, nazirsiz, bîhemtâ tanıyınız ve kabul ediniz.”
(1)

(1) bk. Sözler, On Birinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

__ŞuA__
mutabık bir cevab maşaALLAH... rahman razı olsun... bilmukabele;selam ve dua ile...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...