MEŞVERET

Meşveret, bir konuda ehil olanlarla görüş alışverişinde bulunmaktır. İstişare ve şura kelimeleri de aynı kökten gelir.

Kur’an-ı Kerim, seçkin insanların bir özelliğini “Onlar, aralarında şura yaparlar” şeklinde anlatır. (Şura, 38) Taraf-ı İlahiden Hz. Peygambere, “Yapacağın iş hususunda onlarla meşveret et” emri verilmiştir. (Al-i İmran, 159)

Hz. Ebu Hüreyre, “Ben, arkadaşlarıyla Resulullahtan daha çok istişare eden birini görmedim” der. (Tirmizi, Cihad, 35)

Mesela, Bedir Savaşı için ordu konakladığında, ashaptan Hubab b. Münzir, “Ya Resulallah, der. Eğer burada konaklayışımız vahiyle değilse Bedir Kuyusuna gidelim. Suyu tutarız, düşmana avantajlı konumda oluruz” Hz. Peygamber, bu makul teklifi aynen kabul eder.

Hendek savaşı öncesinde şehrin etrafına hendek kazılması fikri Selman-ı Farisiye aittir. “Ya Resulallah, bizim oralarda böyle yapıyorlar, isterseniz hendek kazalım” demiş, teklifi kabul edilmiştir.

Fertler ve cemaatler gibi, bütün İslâm âlemi de birbiriyle meşveret etmeli, zaman zaman bir araya gelip, meselelerini müzakere etmelidirler.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...