"Nur iskele memuru" , "Nur fabrikası nam sahibi" , "Makinası kuvvetli Ali kardeş" vb gibi ifadelerle anlatılmak istenen nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri, her kabiliyet sahibi ağabeye kabiliyetine uygun ve muvafık bir unvan ve lakapla hitap etmiştir. Onları İman ve Kur'an hizmetinde şevklendirmek, hem de zor şartlar ve baskılar altında bir teselli vermek için hakikat-ı hallerini o şekil ifade etmiştir.

Mesela, Santral Sabri Ağabey'in, santral lakabı, maddi ve manevi irtibat ve iletişim manasını tam idrakinden olsa gerektir.

Nur Fabrikası Sahibi Hafız Ali Ağabey ise, İslam köyünden olduğu için, orada da Nur hizmetleri tam tesis edildiğinden âdeta bir fabrika gibi nur üretilmiş, bir nevi Nur fabrikası olmuştur. Orada da en önde gelen ağabey, Hafız Ali Ağabey olduğundan, o unvanı almış.

Gül Fabrikasının Katibi Hüsrev Ağabey ise, kitabeti ile öne çıkan, yazısı ile Nurlara hizmet eden, Üstad Hazretlerinin himmeti ile tevafuklu Kur’an yazması ile çok hayırlara mazhar olan bir ağabeyimizdir. Hepsinden Allah razı olsun; unvan ve lakaplarını fazlası ile hak etmişlerdir.

Nur İskele Memuru Hacı Sabri Efendi, Nur Risalelerinin ilk neşir senelerinde santrallık vazifesini hakkıyla yapmıştı. Etraf köylere Nurları yaymıştı. Barla'da bulunan Bediüzzaman'la bir santral gibi irtibat kurmuştu.

Eğirdir Gölü sahillerinde her köyün, nahiye ve kazalarının iskeleleri vardır. Bedre, İlama ve Barla iskeleleri birbirini takip ederek sahil boyunca uzanır. Sabri Efendi, bulunduğu Bedre köyünde "Nur iskele memuru" olarak da vazifesini yapmıştı. Nurları Bedre iskelesinden diğer köylere tevzi ederdi. Sadakat ve bağlılığının bir nişanesi olarak Bediüzzaman kendisine "Sıddık Sabri" diyordu. Albay Hacı Hulusi Yahyagil'e nisbet ediyor; "Hulusi-i Sani" yani "İkinci Hulusi" diyordu Bediüzzaman. Eğirdir Gölünün güzel sahillerinde Nur iskele memuru Santral Sabri'nin aziz hatıraları dillerde söylenir durur.

Bu malumatların bir kısmını Hacı Sabri Efendinin Bedre'de bulunan oğlu Yaşar Bey vermiştir.(27 Ekim 2010)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...