Risale-i Nur "usulü'l-imandır" dersek abartmış olur muyuz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurlara usulü'l-iman nazarı ile bakmakta bir mahzur yoktur. Lakin Risale-i Nurlardan önce iman usulü hiç olmamış demek yanlış ve hatalı olur. Zira bin dört yüz yıl içinde sayısız alim, evliya ve müceddid iman ve Kur’an hizmetinde bulunmuş, hepsi kendi alanlarında eşsiz eserler ve hizmetler vermişlerdir. Risale-i Nurlar bu külli hizmetin bir neticesi ve bir muhassalası hükmündedir. Elbette Risale-i Nurların daha önce hiç bilinmeyen ve görülmemiş harika tespit ve metotları vardır, lakin bütünü ile iman usulünü yeniden ve hiçten tesis etmiş demek ifrat bir düşünce olur ve sair mefahiri bir cihetle inkar sayılır.

İkinci husus, akaid ve iman zaten aynı alan ve aynı kulvardadır. Kelam ilmi tamamen bu sahanın usul ve kaidelerini tespit eden geniş ve birikimli bir ilim dalıdır. İmam Eşari ve Maturidi’den başlayıp İmam Gazali’den Üstad Hazretlerine kadar nice iman ve akaid üstatları bu sahada hizmet vermişlerdir. Bu alanın gelişiminde ve sistemleştirilmesinde önemli görevler üstlenmişlerdir.

Üçüncü husus, imana dair usulün kökü ta sahabelere kadar dayanır. lakin bu usuller üstüne bina edilen meslek ve meşrepler zamanın ilcaat ve gereklerine göre şekillenir. Belki Nur mesleği bu usul temelinde sahabelerden sonra ikinci bir mevkidedir denilebilir ama tamamen imana dair usulü yeniden ihdas etmiş, daha önce bu usul yokmuş denilemez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...