Birinci Nükte

İçerikler


  1. "Fesadı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse, yüz şehidin ecrini kazanabilir." hadisi yaşadığımız zamanı kapsar mı? Mesela bir misvak kullandığım zaman yüz şehit sevabı mı almış olacağım?

  2. "Hattâ en küçük bir muamelede, hattâ yemek, içmek ve yatmak âdâbında Sünnet-i Seniyyeyi mürâât ettiği dakikada, o âdi muamele ve o fıtrî amel, sevaplı bir ibadet ve şer'î bir hareket oluyor..." paragrafı açıklar mısınız?

  3. "Sünnet-i Seniyyeye ittibâı kendine âdet eden, âdâtını ibadete çevirir, bütün ömrünü semeredar ve sevabdar yapabilir." İzah eder misiniz?

  4. "Ümmetimin fesadı zamanında kim sünnetime temessük ederse, ona yüz şehid ecri veya sevabı vardır." diye geçiyor. Ama Risale-i Nur´da: "Fesad-ı ümmetim zamanında,..., sevabını kazanabilir." geçiyor. " Hadisin manası "vardır" mı, yoksa "olabilir" midir?

  5. Alışkanlık haline gelmiş, uyguladığımız bazı sünnetler var; Efendimizi hatıra getirmeden uyguladığımız sünnetlerden sevap kazanıyor muyuz?

  6. Fesad-ı ümmet ne demekdir? Fesad-ı ümmet zamanı bu zaman mı? Eğer bu zaman ise, bundan önceki zamanlarda sünnete temessük edenler yüz şehidin ecrini alamıyorlar mıydı?

  7. Peygamberimizin âdet nevindeki (yeme, içme, uyku, vs...) sünnetlerine ittiba etmenin, ibadet olmasına itiraz edenlere nasıl mukabele edilebilir, ne cevap verilebilir? Kur'an Peygambere uymayı emrediyor mu?

  8. Sünnet, Peygamberimizi taklit midir, yoksa maksadını anlayıp onu mu taklid etmeliyiz?

Yükleniyor...