Birinci Hikmet

İçerikler


  1. "... Ve bir siperi ve kalesi, çarşafı olduğunu gösteriyor." Çarşaf hakkında bilgi verir misiniz?

  2. "Hem kadınların on adetten altı yedisi, ya ihtiyardır, ya çirkindir ki, ihtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler. Ya kıskançtır, kendinden daha güzellere nisbeten çirkin düşmemek veya tecavüzden ve ittihamdan korkar." İzahı?

  3. "Hem tefahhuş ve tefessüh etmeyen bir güzel kadın, nazik ve seri-üt teessür olduğundan, maddeten tesiri tecrübe edilen belki semlendiren pis nazarlardan elbette sıkılır." Pis nazar zehirler mi, konuyu açar mısınız?

  4. "Kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek ve istiskale mâruz kalmamak için tesettüre fıtrî bir meyli var." Bir kadının kendini sevdirmesi, nefret ettirmemesi için kapalı mı olması gerekir? Başı açık olan, yavrularını himaye edemez mi?

  5. "Maddeten tesiri tecrübe edilen, belki semlendiren pis nazarlar." ne demektir?

  6. "On adetten ancak iki üç tanesi bulunabilir ki, hem genç olsun, hem güzel olsun,.." İnsanların eşit güzellikte yaratılmadıklarını ifade ederken hep "ahsen-i takvim" denilerek, çirkin insan olmadığı iddia ediliyor. Fiziki güzel olan kullar imtiyazlı mı?

  7. "Ve on adetten ancak iki üç tanesi bulunabilir ki, hem genç olsun, hem güzel olsun, hem kendini göstermekten sıkılmasın." Bu ifadeye göre geri kalan iki üç kadının tesettüre girmemesi meşru mu olmuş oluyor?

  8. Lem'alarda, "Kadınların on adetinden altı yedisi çirkindir." şeklinde bir ifade geçiyor. Halbuki çoğu kadın güzel değil midir? Açıklar mısınız?

Yükleniyor...