"On adetten ancak iki üç tanesi bulunabilir ki, hem genç olsun, hem güzel olsun." Konuyu “ahsen-i takvim” merkezli olarak izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ahsen-i takvim; en güzel kıvam, en güzel mahiyet, en güzel suret demektir.

İnsanın ruhu en güzel olduğu gibi, onun elbisesi olan bedeni de en güzeldir. İnsanın yemesi, içmesi, oturması, yürümesi, yatması, konuşması gibi bütün fiilleri de en güzeldir. İnsan Allah’ın çok nazlı ve nazdar bir kulu, “mükerrem ve muhterem bir misafiridir” Onun hizmetine verilen hayvanlar ağızlarını yerlere sürterek rızıklarını temin ederken, insan yemeğini pişiriyor ve eli ile tutup yiyor.

Her hane, içinde oturanın kamet ve kıymetine göre tanzim edilir. Saray sultana göre, kafes kanaryaya göre yapılır. Cenab-ı Hak, insanın ruhunu akıl, hafıza, hayal gibi latifelerle, muhabbet ve endişe gibi hislerle, duygularla donatıp süslemiş, ona en mükemmel bir beden giydirmiş, en güzel surette yaratmış, bütün kâinatı onun istifadesine göre tanzim etmiştir.

İnsanın manevî cevherlerinin kaynağı olan ruhu, Allah’a iman, marifet ve muhabbet gibi âli hakikatlere sahip olması cihetiyle en güzeldir.

Bir irfan meşalesi, İlahî bir nur, Rabbanî bir mürşit olup, Cenab-ı Hakk’ın sonsuz azamet ve kudretini tefekküre vesile olan akıl da en güzeldir

İmanın mahalli, marifet ve muhabbetin tecellîgâhı olan kalbi de en güzeldir.

Hâlık-ı Hâkim’in varlığının şahidi olan, hayrı kabul, şerri ve haksızlığı kabul etmeyen emin bir mürşit olan insanın vicdanı da ahsendir, en güzeldir.

Şunu da ifade edelim ki, insanın şeref ve izzetini, kıymet ve değerini sadece endamının güzelliğinde aramak hatadır. İnsan bu dünyaya sadece yemek, içmek ve zevk etmek için değil, ulvî gayeler ve âli hikmetler için gönderilmiştir. İnsan, iman, marifet, muhabbet ve ubudiyet, tefekkür ile kıymet kazanır, insan-ı kâmil olur ve Rabbine yaklaşır.

Bu dünya hayatı ücret ve mükâfat yeri değil, imtihan ve hizmet yeridir. Dolayısı ile cennette tahakkuk edecek mükâfat ve güzellikleri, bu dünya hayatında beklemek ya da istemek koyu bir gaflettir. Ayrıca bize göre çirkin görülen şeylerde bizim bilmediğimiz sayısız hikmetler vardır.

Güzellik sadece bedene mahsus değildir; birçok kısımları ve mertebeleri vardır. Allah kimine güzel ahlak, kimine güzel bir sima, kimine kuvvetli bir hafıza, kimine keskin zekâ, kimine de servet verir. Bütün bunlar Cenab-ı Hakk’ın takdiridir ve imtihan vesilesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...