"Hem kadınların on adetten altı yedisi, ya ihtiyardır, ya çirkindir ki, ihtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler. Ya kıskançtır, kendinden daha güzellere nisbeten çirkin düşmemek veya tecavüzden ve ittihamdan korkar." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstat, burada örtünmeyi gerekli kılacak sebeplerin bir analizini yapıyor. Amaç ise örtünmenin suni ve zorlama bir emir değil, fıtri bir emir olduğunu ispat içindir.

Cenab-ı Hak, hikmeti gereği, insanları hep aynı kalıp ve güzellikte yaratmamış. Farklı boy, endam ve özelliklerde yaratmıştır. Bu günün güzellik ve moda anlayışına göre dört başı mamur, kusursuz bir güzellik her bayanda mevcut olmadığından, mutlaka gizlemeye çalıştığı fiziki bir durumu ve kusuru oluyor.

Onun için başka nazarların nefretinden korunmak amacıyla kendini örtünmeye mecbur hissediyor. Bu sebep, örtünmenin tek gerekçesi ve sebebi değildir. Elbette çok gerekçelerden sadece biridir.

Onun için, "Örtünmek, sadece fiziki kusurları örtmek içindir." önermesi yanlış olur. İhtiyar kadınların örtünmesi bu meseleye ışık tutar.

Bir de, kadınlar, kendinden daha güzel bir bayanın yanında sönük kalma endişesinden dolayı, kendini ortaya atmaz ve saklamak ister. Her kadının da üstünde bir güzel olduğuna göre, bu kural hepsi için geçerlidir. Bu da ayrı bir örtünme gerekçesidir.

Kadınları örtünmeye sevk eden gerekçelerden birisi de, karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı aile hayatının emniyetidir. Yani, karı koca arasındaki karşılıklı güvendir. Bu ise, başka vahşi ve yabani bakışlardan ve tacizlerden kendini örtünmek ile muhafaza etmekten geçer. Bir kadın açık saçık bir şekilde sokakta tacize uğrasa, kocası ister istemez ya belaya girecek ya da hanımına karşı saygı ve sevgisi kırılacak. Bu ise karşılıklı güveni törpüleyen bir durumdur.

Sen ne kadar iyi olursan ol, başka yabaniler çoktur; seni rahatsız eder, ya bakmak ile ya taciz ile ya da tecavüz ile…

Bu gün açıklık saçıklık sebebi ile dünyada bu gibi istismarlar artış göstermiştir. İstatistiki değerler bunun en bariz göstergesidir. Kapalı bayanların rahatsız edilmemesi ve açık bayanların ise, açıklık durumuna paralel olarak taciz edilmesi de bir diğer delilidir. Onun için, örtünmek, o pis nazarlara karşı bir settir, bir zırhtır, fıtri bir kalkandır.

Bütün bunların yanında örtünmenin en önemli gerekçesi, Allah'ın emri olmasıdır. Yukarıda sayılan sebepler ise, görebildiğimiz bir kaç hikmeti olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...