"Hem kadınların on adetten altı yedisi, ya ihtiyardır, ya çirkindir ki, ihtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler. Ya kıskançtır, kendinden daha güzellere nisbeten çirkin düşmemek veya tecavüzden ve ittihamdan korkar." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstat, burada örtünmeyi zaruri kılacak sebepleri sıralıyor ve bunun, fıtrî bir emir olduğunu ispat ediyor. Cenab-ı Hak, hikmeti gereği, insanları farklı endam ve güzellikte yaratmıştır. Onun için hanımlar başka nazarların nefretinden korunmak için kendini örtünmeye mecbur hissediyor. İhtiyar kadınların büyük kısmının örtünmesi bu meseleye ışık tutar. Elbette bu hal, örtünmenin tek ve asıl sebebi değildir. Kadın evvelâ Allah emrettiği için kapanacaktır. Bir de, kadınlar, kendinden daha güzel bir bayanın yanında sönük kalma endişesinden dolayı, kendini gizlemek ister. Bu da örtünmenin başka bir hikmetidir.

Kadınları örtünmeye sevk eden sebeplerden birisi de, karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı aile hayatının emniyeti, karı- koca arasındaki karşılıklı güvendir. Bu ise, başka vahşi ve yabani bakışlardan ve tacizlerden kendini örtünmek ile muhafaza etmekten geçer. Açık - saçık bir kadın yabancıların tacizine maruz kalacak, kocası ister istemez ya belaya girecek ya da hanımına karşı saygı ve sevgisi kırılacaktır. Bu ise karşılıklı güveni öldüren bir durumdur.

Bir hanım ne kadar iyi niyetli olursa olsun, başka yabaniler onu rahatsız ederler. Bu gün açıklık saçıklık sebebi ile dünyada bu gibi istismarlar artış göstermiştir. İstatistikler bunun en bariz delilidir. Onun için, örtünmek, o pis nazarlara karşı bir settir, zırhtır ve fıtrî bir kalkandır.

Bütün bunların yanında örtünmenin asıl sebebi, Allah'ın emri olmasıdır. Yukarıda sayılan sebepler ise, bunun bir kaç hikmetidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...