Block title
Block content

Birinci Nükte

İçerikler

 1. Aciz ile zaifin farkı nedir; celale takdis, kemale tazim etmek ne demektir?

 2. Üstad namazın manasını; Cenab-ı Hakkı tesbih ve tazim ve şükürdürdür, diyor ve bunları tek tek açıklıyor. Fakat "elhamdülillah"te hem fiili hem lafzi hem de kalbi ifadesini kullanıyor. Halbuki, diğer iki tesbih lafzında kalp ifadesi geçmiyor. İzah?

 3. Dokuzuncu Söz'de Üstad Hazretleri, tesbihat sıralamasını farklı yapmaktadır. Üstad'ın kendi hususi tesbihatındaki uygulaması da bu şekilde miydi?

 4. "...cemâline karşı kalben ve lisanen ve bedenen Elhamdülillâh deyip şükretmektir." Sübhanallah ve Allahuekber zikirlerinde sözle ve hareketimizle takdis ve tazim ediyoruz. Neden sadece "Elhamdülillah"da kalben ifadesi geçiyor?

 5. "Celâline karşı kavlen ve fiilen Sübhânallah deyip takdis etmek; hem, kemâline karşı lâfzen ve amelen Allahu ekber deyip tâzim etmek..." Sübhanallah ve Allahu ekber kelimelerinin farkını izah eder misiniz?

 6. "Namazın manası, Cenab-ı Hakk’ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Yani, celaline karşı kavlen ve fiilen 'Sûbhanallah' deyip takdis etmek; hem kemaline karşı lafzen ve amelen 'Allahû Ekber' deyip tazim etmek; hem cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen 'Elhamdülillâh' deyip şükretmektir." İzah eder misiniz?

 7. Allah’ın, celaline karşı kavlen ve fiilen subhanallah demek, kemaline karşı lafzan ve amelen Allahü ekber demek ve cemaline karşı da kalben ve lisanen hamd etmek ne anlama geliyor?

 8. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekberin açıklamarında Üstad, cemaline karşı elhamdülillah diyor; bu ne demektir, diğerlerini de kısaca açıklar mısınız?

 9. Neden celaline karşı sübhanallah, cemaline karşı elhamdülillah, kemaline karşı Allahu ekber denmesi gerekiyor? Celaline karşı Allahu ekber değil de neden sübhanallah?

 10. "Celaline karşı sübhanallah, cemaline karşı elhamdülillah, kemaline karşı Allahu ekber,.." ifadelerine göre; tesbihat yaparken bu şekilde mi yapmak gerekiyor?

 11. "Celâline karşı kavlen ve fiilen Sübhânallah deyip takdis etmek; hem, kemâline karşı lâfzen ve amelen Allahu ekber deyip tâzim etmek; hem, cemâline karşı kalben ve lisanen ve bedenen Elhamdülillâh deyip şükretmektir." Bu cümlenin izahını yapar mısınız?

 12. Cenab-ı Hakk'ın Celali, Cemali ve Kemali İsimleri Hangileridir?

 13. "Tesbih ve tekbir ve hamd, namazın çekirdekleri hükmündedirler." Bizler genelde "Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu ekber" diyoruz, burada ise sıralama farklı olmuş, sebebi ne olabilir?

 14. Namazın sonunda da bu üç tesbihin söylenmesi namazın manasını nasıl te’kid ve takviye ediyor?

 15. Tesbih, tekbir ve hamdin namazın çekirdekleri hükmünde olması ne demektir? Namaz bu çekirdekleri geliştirip büyümesiyle mi meyve verme konumuna geliyor?

Yükleniyor...