Block title
Block content

Birinci Nükte

İçerikler

 1. "...cemâline karşı kalben ve lisanen ve bedenen Elhamdülillâh deyip şükretmektir." Sübhanallah ve Allahuekber zikirlerinde sözle ve hareketimizle takdis ve tazim ediyoruz. Neden sadece "Elhamdülillah"da kalben ifadesi geçiyor?

 2. "Celâline karşı kavlen ve fiilen Sübhânallah deyip takdis etmek; hem, kemâline karşı lâfzen ve amelen Allahu ekber deyip tâzim etmek..." Sübhanallah ve Allahu ekber kelimelerinin farkını izah eder misiniz?

 3. "Celâline karşı kavlen ve fiilen Sübhânallah deyip takdis etmek; hem, kemâline karşı lâfzen ve amelen Allahu ekber deyip tâzim etmek; hem, cemâline karşı kalben ve lisanen ve bedenen Elhamdülillâh deyip şükretmektir." Bu cümlenin izahını yapar mısınız?

 4. "Celaline karşı sübhanallah, cemaline karşı elhamdülillah, kemaline karşı Allahu ekber,.." ifadelerine göre; tesbihat yaparken bu şekilde mi yapmak gerekiyor?

 5. "Namazın manası, Cenab-ı Hakk’ı tesbih ve tazim ve şükürdür..." Devamıyla izah eder misiniz?

 6. Aciz ile zaifin farkı nedir; celale takdis, kemale tazim etmek ne demektir?

 7. Allah’ın, celaline karşı kavlen ve fiilen subhanallah demek, kemaline karşı lafzan ve amelen Allahü ekber demek ve cemaline karşı da kalben ve lisanen hamd etmek ne anlama geliyor?

 8. Cenab-ı Hakk'ın Celali, Cemali ve Kemali İsimleri Hangileridir?

 9. Dokuzuncu Söz'de Üstad Hazretleri, tesbihat sıralamasını farklı yapmaktadır. Üstad'ın kendi hususi tesbihatındaki uygulaması da bu şekilde miydi?

 10. Neden celaline karşı sübhanallah, cemaline karşı elhamdülillah, kemaline karşı Allahu ekber denmesi gerekiyor? Celaline karşı Allahu ekber değil de neden sübhanallah?

 11. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekberin açıklamarında Üstad, cemaline karşı elhamdülillah diyor; bu ne demektir, diğerlerini de kısaca açıklar mısınız?

 12. Üstad namazın manasını; Cenab-ı Hakkı tesbih ve tazim ve şükürdürdür, diyor ve bunları tek tek açıklıyor. Fakat "elhamdülillah"te hem fiili hem lafzi hem de kalbi ifadesini kullanıyor. Halbuki, diğer iki tesbih lafzında kalp ifadesi geçmiyor. İzah?

 13. "Tesbih ve tekbir ve hamd, namazın çekirdekleri hükmündedirler." Bizler genelde "Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu ekber" diyoruz, burada ise sıralama farklı olmuş, sebebi ne olabilir?

 14. Namazın sonunda da bu üç tesbihin söylenmesi namazın manasını nasıl te’kid ve takviye ediyor?

 15. Tesbih, tekbir ve hamdin namazın çekirdekleri hükmünde olması ne demektir? Namaz bu çekirdekleri geliştirip büyümesiyle mi meyve verme konumuna geliyor?

Yükleniyor...