Namazın Beş Vakte Tahsisi

İçerikler


 1. Rum suresi, 17 ve 18. ayetlerde, namaz hakkında dört vakitten bahsedilmiş, neden beş vakit namaz kılıyoruz? Risalede bu konu nasıl anlatılıyor acaba?

 2. Namazla ilgili ayetlerde, ikindi namazının mukabili görünmüyor; Güneş dört veya altı merhalde doğup battığı halde, neden beş vakit namaza emredilmişiz; Risalelerde bu konuda bilgi var mı?

 3. Bir arkadaşım Kur'an-ı Kerim'de namazın geçmediğini savunuyor. Salat geçtiğini, bunun da dua olduğunu söylüyor. Bu konuda bilgi verir misiniz?

 4. Üstadımızın, namazın beş vakit olmasının hikmetleri hakkındaki beyanlarını, kaynak yönünden açıklar mısınız?

 5. Namazın beş vakte hikmet-i tahsisinin çok hikmetlerinden bir tanesine işaret ediliyor. Acaba başka hikmetler hususunda bir fikir ve kanaatiniz var mıdır?

 6. Bazı ilahiyatçılar beş vakit namazla ilgili şüpheli ifadelerde bulunuyorlar. Beş vakit ile ilgili nakli deliller hususunda bizleri aydınlatır mısınız?

 7. "Evet, her bir namazın vakti, mühim bir inkılâp başı olduğu gibi, azim bir tasarruf-u İlahînin âyinesi ve o tasarruf içinde ihsânât-ı külliye-i İlahiyenin birer mâkesi olduğundan..." İzah eder misiniz?

 8. “Nimetlerin iki vakit ortasında toplanmış yekûnu...” ifadesini nasıl anlamalıyız?

 9. “Namaza emredilmek” ne demektir?

 10. Dokuzuncu Söz'de, anlatılan namazın manalarını, namazın içinde iken mi düşünmek gerekir; bu durumda huşu nasıl sağlanır?

 11. Dokuzuncu Söz'ün ana temasını birer cümle ile nükteleri de dahil ederek açıklar mısınız?

Yükleniyor...