Block title
Block content

Namazın Beş Vakte Tahsisi

İçerikler

 1. "Evet herbir namazın vakti, mühim bir inkılab başı olduğu gibi, azîm bir tasarruf-u İlahînin âyinesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i İlahiyenin birer ma'kesi olduğundan,.." cümlesini açıklar mısınız?

 2. "Evet, her bir namazın vakti, mühim bir inkılâp başı olduğu gibi, azim bir tasarruf-u İlahînin âyinesi ve o tasarruf içinde ihsânât-ı külliye-i İlahiyenin birer mâkesi olduğundan, Kadîr-i Zülcelâl’e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim..." İzah?

 3. Bir arkadaşım Kur'an-ı Kerim'de namazın geçmediğini savunuyor. Salat geçtiğini, bunun da dua olduğunu söylüyor. Bu konuda ayrıntılı bilgi için yardımınızı bekliyorum.

 4. Dokuzuncu Söz'de, anlatılan namazın manalarını, namazın içinde iken mi düşünmek gerekir; bu durumda huşu nasıl sağlanır?

 5. Dokuzuncu Söz'ün ana temasını birer cümle ile, nükteleri de dahil ederek açıklar mısınız?

 6. Her bir namazın vakti: 1. Mühim bir inkılap başı 2. Azim bir tasarruf-u İlâhînin ayinesi 3. İhsanat-ı külliye-i İlâhiyenin birer makesi, ifadelerini misallerle açabilir misiniz?

 7. Mantık ile tartmaya kalktığımız zaman ikindi namazının mukabili görünmüyor, güneş dört veya altı merhalde doğup battığı halde, neden beş vakit namaza emredilmişiz; Risalelerde bu konuda bilgi var mı?

 8. Namaza Emredilmek Ne Demektir?

 9. Namazın beş vakte hikmet-i tahsisi konusunda bazı ilahiyatçılar beş vakitle ilgili şüpheli ifadelerde bulunuyorlar. Beş vakit ile ilgili nakli deliller hususunda bizleri aydınlatır mısınız?

 10. Namazın beş vakte hikmet-i tahsisinin çok hikmetlerinden bir tanesine işaret ediliyor. Acaba başka hikmetler hususunda bir fikir ve kanaatiniz var mıdır?

 11. Rum suresi, 17 ve 18. ayetlerde, namaz hakkında dört vakitten bahsedilmiş, neden beş vakit namaz kılıyoruz? Risalede bu konu nasıl anlatılıyor acaba?

 12. Üstadımız, namazın beş vakte ayrılmasının hikmetini neye dayanarak açıklamıştır?

 13. “Nimetlerin iki vakit ortasında toplanmış yekûnu,..” ifadesini nasıl anlamalıyız?

Yükleniyor...