Altıncı Basamak

İçerikler


  1. On Beşinci Söz, Altıncı Basamağa serlevha edilen, Sure-i Rahman'da geçen ayetleri kısaca açıklar mısınız?

  2. "Ayette يَا مَعْشَرَالْجِنِّ وَالْإِنسِ" / "Ey cin ve ins topluluğu!" şeklinde olan hitapta, "cin" kelimesinin insandan önce gelmesinin hikmeti nedir?

  3. Rahman Sûresi 33. ayet-i kerimesinde ins ve cinnin temerrüdlerinin, mu'cizane bir belağatle kırılmasını nasıl anlamalıyız?

  4. "وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ" Bu âyette şeytan çoğul olarak kullanılıyor. Acaba iblisten başka şeytanlar var mıdır? Var ise, bu şeytanlar imtihana tabi midirler?

  5. "Ey hakareti içinde mağrur ve mütemerrid ve ey za'f ve fakrı içinde serkeş ve muannid olan cin ve ins!’’ Bu cümleden, gurur ve temerrüdün kaynağının, "hakaret, zaaf ve fakirlik" olduğunu anlayabilir miyiz?

  6. "Hem öyle bir kanunu kırıyorsunuz ki, o kanun ile öyleler bağlıdır, eğer lüzum olsa, arzınızı yüzünüze çarpar. Gülleler gibi küreniz misillü yıldızları üstünüze yağdırabilirler." Burada geçen "öyle bir kanunu kırıyorsunuz" tabirinden ne anlamalıyız?

  7. "Hem bazen kemâl-i intizâmı ve nihâyet adli ve gayet ilmi ve kuvvet-i hikmeti göstermek için, en büyük ve kuvvetli esbabı, en küçük ve zaîf bir şeye karşı tahşid eder ve üstünde tutar; düşürtmez, tecavüz ettirmez." Bu cümleyi izah eder misiniz?

  8. "Ne kadar Nebi hakkına hürmet ve ne kadar ezvacın hukukuna merhamet var." Ayette merhamet nasıl görünüyor?

Yükleniyor...