On Beşinci Söz, Altıncı Basamağa serlevha edilen, Sure-i Rahman'da geçen ayetleri kısaca açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu ayetler Rahman sûresinin 33-35. ayetleridir ve mealleri şöyledir:

“Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin hudutlarından (etrafından, sınırlarından) geçip gitmeye gücünüz yeterse haydi geçin. Ama büyük bir güç olmadıkça geçemezsiniz.”

“O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?”

“Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız.”

Bazı tefsir âlimleri, bu ayetten önce ve sonra gelen ayetleri dikkate alarak, buradaki hitabın kıyamette olacağını söylemişlerse de ekseriyet bu izaha karşı çıkmamakla birlikte şu manayı nazara vermişlerdir:

Buradaki hitap dünyadaki insanlaradır. Bu ayet, Allah’ın emirlerine karşı gelenlerin onun kahrından ve azabından kurtulmaları için tek yolun göklerin ve yerin sınırlarını aşıp gitmek olduğunu ifade eden bir ta’ciz ayetidir. Yani, bunu başarmak için büyük bir güce sahip olmanız gerekir. “Bu güç de sizde olmadığına göre ve siz, gökleri ve yeri sevk ve idare eden kudretten daha ileri bir kuvvete sahip olamayacağınıza göre, gafleti ve inadı bırakın da iman ve salih amel yolunu tutun.” dersini vermektedir.

Üstad’ın, “Senden başka Rab yok ki dergâhına gidilsin.” şeklindeki yakarışı bu konuya da ışık tutar. Allah’tan başka mâlik yoktur ki, bu mülkten çıkıp da onun mülküne dâhil olasınız ve teklif-i İlâhiyeden kurtulasınız. Semavat ve arzın Rabbi ancak Allah’tır. “Mülk umumen onundur.” Onun mülkünün sınırları ötesinde bir başka mülk de yoktur.

Faraza, bu hakikatten gaflet ederek sema ve arzın hudutlarından geçmeye kalkışsanız ne olur: Bu sualin cevabı da 35. ayette şöyle verilmektedir:

“Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız.”

Bazı âlimler "sultan" kelimesinin lügatte “delil” manasına geldiğinden hareketle, bu ayetin bu günkü ilmî inkişaflara işaret ettiğini söylemişlerse de bu mananın ayet-i kerîmenin esas mesajıyla yakın bir alakası yoktur. Ancak işarî bir mana olarak değerlendirilebilir. Kaldı ki, asrımızdaki ilmî inkişaflara rağmen henüz güneş sisteminin bile dışına çıkılmış değil. Aya varılmış, Mars’a uzay aracı indirilmiştir, ama bütün çalışmalar şu uçsuz bucaksız feza âleminde on iki haneli bir köy kadar küçük kalan Güneş sistemi içinde cereyan etmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...