"Ne kadar Nebi hakkına hürmet ve ne kadar ezvacın hukukuna merhamet var." Ayette merhamet nasıl görünüyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ne kadar Nebî hakkına hürmet ve ne kadar ezvacın hukukuna merhamet var. Şu mühim tahşidat, yalnız hürmet-i Nebinin azametini ve iki zaîfenin şekvalarının ehemmiyetini ve haklarının riayetini rahîmane ifade etmek içindir."(1)

"İkiniz de Allah’a tövbe ederseniz (çok iyi olur), çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız, bilin ki herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusudur, sonra da Cebrâil ve iyi müminler. Melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır." (Tahrim, 66/4)

Elmalılı, konuya ilişkin rivayetleri tahlile tabi tuttuktan sonra ulaştığı sonuç özetle şöyledir:

Hz. Peygamber (a.s.m), eşlerinden birine sır olarak söylediği bir sözü o tamamen koruyamamış, yine Resûlullah’ın eşleri içinden en çok samimi olduğu birine çıtlatmıştır. Bundan haberdar olan Hz. Peygamber ona sitem etmiş. Bunun üzerine ikisi birbirine arka çıkıp kendisinden bazı maddî taleplerde bulunarak, diğer eşlerini de ilgilendirecek tarzda bir dayanışma içine girmişlerdi.

Bu durum karşısında Resûlullah, hem dünya hayatının kendi nazarındaki önemsizliğini anlatmak hem de ailesine karşı eğitici bir tedbir uygulayarak onların gerçek iradelerini yoklamak üzere mûtat aile hayatını terketti. Dargın bir halde onların odalarında bulunmak yerine îlâ yemini yapıp kendine ait odasında bir ay uzlete çekildi. Resûlullah’ın bazen itikâfa çekilmek sünnet-i seniyyelerinden olduğu için başlangıçta bu durum fark edilmedi.

Fakat bir süre sonra ezvâc-ı tâhirâtın hepsi Resûlullah’ı gücendirmiş olmak endişesiyle hüzünlendiler ve odalarında ağlaşmaya başladılar. Böylece “Peygamber bütün eşlerini boşamış” diye bir söylenti yayıldı ve sahâbe-i kirâmı bir telâş sardı. Buna karşılık o sıralarda ortalıkta, Suriye tarafında Bizans hâkimiyeti altında yaşayan Hristiyan Araplar’dan Gassânîlerin Müslümanlara karşı savaş hazırlığı içinde bulundukları haberi dolaştığından, münafıklar bu yeni gelişmeden büyük memnuniyet duydular. Hz. Peygamber uzlete çekilişinin 29. gününün bitiminde eşlerine döndü; onun eşlerini boşamadığı haberini de sevinç içinde Hz. Ömer duyurdu. Surenin asıl nüzûl sebebi bu îlâ yeminidir, anlatılan diğer olaylar ise buna götüren sebep ve mukaddimeler olmalıdır.(2).

Ayette; Allah, iki hanımın hatasını ifade ettikten sonra, onlara merhamet edip tövbe yolunu gösteriyor ve onların hukukunu bu yolla korumak istiyor, nitekim hatalarını anlayıp pişman oluyorlar. Böylece bir merhamet tecellisi olarak, vahiy ve sünnet o hanımları muhafaza eyledi...

Dipnotlar:

1) bk. Sözler, On Beşinci Söz, Altıncı Basamak.
2) bk. Elmalılı Tefsiri, Tahrim Suresi "Tahrim" Açıklaması.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...