Block title
Block content

Yedinci Suret

İçerikler

 1. "Benî beşerin kuvve-i hafızaları, ağaçların meyveleri, meyvelerin çekirdekleri, tohumları, elbette bir hâfıza-i kübrâyı, bir defter-i ekberi, bir Levh-i Mahfuz-u Âzamı ihsas eder, iş’ar eder ve ispat eder." Meyve, çekirdek, tohumlar nasıl ispat ediyor?

 2. "Giden gelmez ve gelen gider." cümlesi üzerinde biraz durur musunuz? Çünkü; bazıları "Ahirete gidip gelen var mı ki?" diyerek çokların kafasını karıştırabiliyor.

 3. "Halbuki o Zat´ın izzetine ve gayretine dokunacak ve şen´i merhameti hiç kabul etmeyecek muameleler, o büyüklerden sudur ediyor, burada cezaya çarpmıyor." cümlesini açıklar mısınız?

 4. "Halbuki, o zâtın izzetine ve gayretine dokunacak ve şe’n-i merhameti hiç kabul etmeyecek muameleler, o büyüklerden sudur ediyor." Bu ifadede geçen; şe'n-i merhameti izah edebilir misiniz?

 5. "Nasıl küçük küçük cüzdanlar büyük bir kütüğün vücudunu ihsas eder; ve küçük küçük senetler bir defter-i kebirin bulunduğunu iş’ar eder,.." cüzdanlar ve kütük burada ne anlamda kullanılmaktadır?

 6. Daimî saraylar ve müstemir meskenler ifadesi kullanılıyor. “Daimi ve müstemir” kelimelerini nasıl anlamalıyız?

 7. Meşherin her dakika tahavvül etmesini biraz açar mısınız?

 8. Onuncu Söz'de Levh-i Mahfuz, hadisatı kayd eden büyük hafıza olarak tanımlanmış. Genelde bilinen tanım ise, Levh-i Mahfuz ilm-i İlahinin unvanı ve kaderle ilgili olmasıdır. İki manayı nasıl telif edebiliriz?

 9. Yedinci Sûret'in haşiyesinde Levh-i Mahfuz'da ve onların numuneleri olan tohumlar, çekirdekler, nutfeler ve hafızalarda her şeyin yazıldığı, muhafaza edildiği vurgulanıyor. "Muhafaza, yazı, sûret ve kâlem" kelimelerinden ne anlamalıyız; yazı nasıldır?

 10. Yedinci Sûretin başında; “medenî ahali” içinde gezmekten söz ediliyor. Halbuki, ahalinin bir kısmı medeniyetten uzak, belki bedevî ve vahşi olarak görünüyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 11. “Burada çabalamak onlar içindir. Şurada çalıştırır, orada ücret verir. Herkesin istidadına göre orada bir saadeti var.” Yani, “Dünyadaki faaliyetler çoğunlukla istikbale yatırım ve hazırlık içindir.” denebilir mi?

 12. “O büyüklerden sudur eden günahlar ve isyanlar burada cezaya çarptırılmıyor” cümlesini nasıl anlamalıyız? Buna göre helak olan, ceza gören kavimler bu kaidenin dışında mı kalıyorlar?

Yükleniyor...