Altıncı Suret

İçerikler


  1. "İşte gel bak, bu muhteşem şimendiferler, tayyareler, techizatlar, depolar, sergiler, icraatlar gösteriyorlar ki, perde arkasında pek muhteşem bir saltanat vardır..." Bunlara örnek verir misiniz?

  2. Mahlukatın bir bayram ve bir şehrayin sûretinde nişan ve formalarını takıp resmi geçit yaptıkları ve bunun perde arkasındaki İlâhî saltanatın bir nevi tezahürü olduğu nazara veriliyor. Bunların ölümlerinin ızdırap ve çilelerini bayram manasıyla izahı?

  3. Altıncı Sûret'te her gün misafirhanenin dolup boşaldığı söyleniyor. Halbuki, her gün değil kısmî bir dolup boşalma söz konusu. O halde burada bir başka mana mı kastedilmektedir?

  4. "Bütün raiyyet manevra için bu meydan-ı imtihanda bulunuyorlar; meydan ise, her saat tebdil ediliyor. Şu teşhirgâhta birkaç dakika durup seyrediyorlar. Meşher ise, her dakika tahavvül ediyor." misafirhane, gün, meydan, saat, meşher, dakika ne demektir?

  5. Meşherin her dakika tahavvül etmesini biraz açar mısınız?

  6. "Giden gelmez ve gelen gider." cümlesi üzerinde biraz durur musunuz? Çünkü; bazıları "Ahirete gidip gelen var mı ki?" diyerek çokların kafasını karıştırabiliyor.

  7. Daimî saraylar ve müstemir meskenler ifadesi kullanılıyor. “Daimi ve müstemir” kelimelerini nasıl anlamalıyız?

  8. “Burada çabalamak onlar içindir. Şurada çalıştırır, orada ücret verir. Herkesin istidadına göre orada bir saadeti var.” Yani, “Dünyadaki faaliyetler çoğunlukla istikbale yatırım ve hazırlık içindir.” denebilir mi?

Yükleniyor...