İkinci Makam, İkinci Vecih

İçerikler


 1. "... Şeytan onun şu damarından çok istifade eder." cümlesini örneklerle izah eder misiniz?

 2. "...Eğer mânâlar münezzeh ve temiz iseler, suretler mülevves ve rezil ise, giymek yoktur; fakat temas vardır. Vesveseli adam, teması telebbüsle iltibas eder: 'Eyvah' der. 'Kalbim ne kadar bozulmuş...' Burayı izah eder misiniz?

 3. "Birden, bir maraz, ya bir iştiha, ya bevl gibi bir emr-i müheyyic şiddetle senin hissine dokunuyor." Bir şeyin "emr-i müheyyiç" olması için ne gibi şartlar gereklidir?

 4. "Hangi mânâ geçse, ya ona giydirir, ya takar, ya bulaştırır, ya perde eder. Eğer mânâlar münezzeh ve temiz iseler, suretler mülevves ve rezil ise, giymek yoktur, fakat temas var." Bulaştırmak, temas, giydirmek, takmak, perde etmek arasındaki fark nedir?

 5. "Hangi mânâ geçse, ya ona giydirir, ya takar, ya bulaştırır, ya perde eder." Buradaki "perde etme"yi izah eder misiniz?

 6. "Mânâlar kalbden çıktıkları vakit, suretlerden çıplak olarak hayale girerler, oradan suretleri giyerler. Hayâl ise, her vakit bir sebep tahtında bir nevi suretleri nesceder..." İkinci vecihi izah eder misiniz?

 7. "Mânâlar kalbden çıktıkları vakit, sûretlerden çıplak olarak hayale girerler; oradan sûretleri giyerler. Hâyâl ise, her vakit bir sebeb tahtında bir nevi sûretleri nesceder. Ehemmiyet verdiği şeyin sûretlerini yol üstünde bırakır." İzah eder misiniz?

 8. "Meselâ sen âyât-ı İlâhiyeyi tefekkür ediyorsun. Birden bir maraz, ya bir iştiha, ya bevl gibi bir emr-i müheyyic şiddetle senin hissine dokunuyor..." Bu cümleyi devamı ile birlikte izah eder misiniz?

 9. "Nasıl ki, senin namazın edeb-i nezîhânesinin vesîlesi olan zâhirî taharete, batnının bâtınındaki necâset ona tesir etmez ve bozmaz; öyle de, maânî-i mukaddesenin sûret-i mülevveseye mücâvereti, zarar etmez." İzahı nasıldır?

 10. Acaba vesvesede şeytanın akla üflediği suretler, insanın bilinç altında olan şeylerden mi alınmadır? Açıklar mısınız?

 11. Hayalin manayı giydirmesine, takmasına, bulaştırmasına, perde etmesine ayrı ayrı misal verir misiniz?

Yükleniyor...