Block title
Block content

İkinci Makam, Birinci Vecih

İçerikler


 1. Mantık kaidesince tahayyülün hüküm olmayıp, şetmin hüküm olmasını izah eder misiniz?

 2. Şetm ile küfür arasında ne fark vardır?

 3. Kalbin kabul etmediği şüphenin şetme dönmesi ne demektir?

 4. Şeytan şüpheyi niçin önce akla değil de kalbe atıyor?

 5. Bende çok vesvese var. Mesela ben Allaha mı, tanrıya mı inanıyorum? Veya Risaleleri sadece Tanrı'yı anlatıyor, gibi düşünceleri geliyor kalbime ve ben bundan çok rahatsız oluyorum. Yardımcı olur musunuz?

 6. "Tahayyül-ü şetm şetm değildir. Zîrâ, mantıkça, tahayyül hüküm değildir. Şetm ise hükümdür." ifadelerini açar  mısınız?

 7. "Şeytan, evvelâ şüpheyi kalbe atar. Eğer kalb kabul etmezse, şüpheden şetme döner." cümlesini izah eder misiniz?

 8. "Şeytan, evvelâ şüpheyi kalbe atar. Eğer kalb kabul etmezse, şüpheden şetme döner. Hayale karşı şetme benzer bazı pis hatıraları ve münâfi-i edep çirkin halleri tasvir eder. Kalbe 'Eyvah!' dedirtir, ye'se düşürtür.”

 9. Nefsi kullanmadan, şeytan direkt olarak kalbe ve akla müdahale edebiliyor mu?

 10. "Vesvesenin zararı, tevehhüm-ü zarardır." cümlesini açıklar mısınız?

 11. Lümme-i şeytaniye ne demektir?

 12. "Vesvesenin kalbe ait bir hüküm olmadığının en büyük delili, kalbin o gibi fikir ve vesveselerden rahatsız olup üzülmesidir." vesvese olduğunu bildiğimizde; "Bu benim kalbimden gelmiyor ki üzüleyim" diyor. Tehlikeli mi bu? Kalben muzdarip olmak şart mı?

 13. Kalbim sanki küfür içinde, ama aklım Allah'ın varlığını tasdik ediyor. Aklın tasdik etmediği kabul etmediği bir şeyi, kalp tasdik eder mi? Aklıma gelen kötü düşünceler kalbin sözleri mi, yoksa lümme-i şeytaniye mi?

Yükleniyor...