İkinci Makam, Üçüncü Vecih

İçerikler


 1. "Eşya mabeyinlerinde bazı münasebat-ı hafiye bulunur." Bu münasebetlere örnekler verebilir misiniz?

 2. "Ya bizzat bulunur veya senin hayalin, meşgul olduğu sanata göre o ipleri yapmış, onları birbiriyle bağlamış." İnsanın hayalinin, meşgul olduğu sanata göre münasebet ipleri nasıl tezahür ediyor?

 3. "Bazen bir mukaddes şeyi görmek, bir mülevves şeyi hatıra getirir." ve "Hariçte uzaklık sebebi olan zıddiyet ise, hayalde sebeb-i kurbiyettir." cümlelerini örneklerle açıklar mısınız?

 4. "Fenn-i Beyan’da beyan olunduğu gibi..." Buradaki "fenn-i beyan"dan maksat nedir?

 5. "Teessür gösterdikçe, ehemmiyet verdikçe, senin o zayıf tahatturun melekeye döner, bir maraz-ı hayalî olur." ne demektir?

 6. Tedainin bir zarar vermeyeceğine füccar ve ebrarın yakınlığının mahsur getirmeyeceği örnek olarak veriliyor. Hâlbuki "Ev alma komşu al" denilir. Bunu nasıl bağdaştıracağız?

 7. "Hassas asabî" ne demektir?

 8. Vesvese zararlı zannedildiği zaman, kişiye ne gibi zararlar verebilir, açıklar mısınız?

 9. Kalbin kabul etmediği vesveselerin, kalbimize ve zihnimize zarar verecek hale getirilmesi ne demektir?

 10. Kalbin fazla meşguliyetten dolayı yorulmasını ve eğlenmeye ihtiyaç duymasını nasıl anlamalıyız? Ve bu ihtiyaç nasıl giderilebilir?

 11. "Fikir, kendini eğlendirmek için rastgele bir şeyle meşgul olur. Şeytan fırsat bulur, pis şeyleri önüne serpiyor, sürüyor." Bundan kurtulma yolu nedir, kişisel gelişim kitaplarının bu hususta faydası olur mu?

Yükleniyor...