Block title
Block content

Üçüncü Dal, On İkinci Asıl

İçerikler

  1. "Fennin hiçbir hakikat-i kat'iyyesi, Kur'anın hakaik-i kudsiyesine ilişemez. Fennin kısa eli, onun münezzeh ve muallâ dâmenine erişemez." cümlesini detaylı izah edebilir misiniz? Kâinat Cenab-ı Hakk'ın kudret sıfatıyla yazdığı bir kitap, Kur'an ise kelam sıfatıyla yazdığı bir kitap; birbirine aykırı durumu olamaz. Peki bilim dünyasının Kur'an’a aykırı söyleyeceği şeyleri nasıl değerlendirmeliyiz?

  2. "İşte onun içindir ki, mevcudâtın tafsîl-i mahiyetinde ve ince ahvallerinde ehl-i hikmet çok ileri gitmişler. Fakat hakiki hikmet olan ulûm-u âliye-i İlâhiye ve uhreviyede o kadar geridirler ki, en basit bir müminden daha geridirler..." Açıklar mısınız?

  3. "Nazar-ı nübüvvet ve tevhid ve iman; vahdete, âhirete, uluhiyete baktığı için, hakaikı ona göre görür. Ehl-i felsefe ve hikmetin nazarı; kesrete, esbaba, tabiata bakar, ona göre görür. Nokta-i nazar birbirinden çok uzaktır." İzah eder misiniz?

  4. "Nazar-ı nübüvvet ve tevhid ve iman; vahdete, âhirete, uluhiyete baktığı için, hakaikı ona göre görür. Ehl-i felsefe ve hikmetin nazarı; kesrete, esbaba, tabiata bakar, ona göre görür." Ehl-i felsefenin nazarındaki kesret nedir, vahdetin zıddı mıdır, izah edebilir misiniz?

  5. Kur’ana hizmet açısından; mesailerinde doğrudan iman hizmetinde yoğunlaşan kimseler yanında, maddi imkân ve servet sahibi olmada yoğunlaşan insanlar da vardır. Bazen bu iki cenah arasında tarafgirlikler oluşabiliyor. Burada konuya nasıl yaklaşmamız lazım geliyor? Hareket tarzının ne olması icap ettiğini, Üçüncü Dal’ın mana ve muhtevası içerisinde izah eder misiniz?

Yükleniyor...