"Fennin hiçbir hakikat-i kat'iyyesi, Kur'anın hakaik-i kudsiyesine ilişemez. Fennin kısa eli, onun münezzeh ve muallâ dâmenine erişemez." cümlesini detaylı izah edebilir misiniz?

Soru Detayı

Kâinat Cenab-ı Hakk'ın kudret sıfatıyla yazdığı bir kitap, Kur'an ise kelam sıfatıyla yazdığı bir kitap; birbirine aykırı durumu olamaz. Peki bilim dünyasının Kur'an’a aykırı söyleyeceği şeyleri nasıl değerlendirmeliyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu hususta birkaç noktayı iyi tahlil etmek gerekiyor.

Birincisi, “Fennin hiçbir hakikat-i kat'iyyesi” cümlesinde kesinleşmiş fenni bilgiden bahsediliyor. Yani bir bilim adamının kesinlik kazanmamış görüş ve iddiaları, objektif ve kesinlik kazanmış fenni hakikatle eşdeğer değildir.

İkincisi, Kur’an kainattan fen ilimleri gibi derinlemesine bahsetmiyor. Kur’an, sadece herkesçe bilinen ve herkesçe faydası kabul edilen yüzeysel bilgileri kullanıyor. Bu yüzden Kur’an ile bilim aynı alanda gezinmiyor ki birbiri ile çatışsın, çelişsin.

Üçüncüsü, bu zamanda ideolojiler ile bilim iç içe girip, bilimin yansız ve tarafsız olma özelliğini çok ciddi bir şekilde zedelemiştir. Bu yüzden bilim adı altında din düşmanlığı yapanların iddiaları, bilimsel gerçeklik sayılmazlar ki dine aykırı fen olsun.

Dördüncüsü, sizin de ifade ettiğiniz gibi, kâinat Cenab-ı Hakk'ın kudret sıfatıyla yazdığı bir kitap iken, Kur'an ise kelam sıfatıyla yazdığı bir kitaptır; dolayısı ile birbirine aykırı olması muhaldir. Aykırı gibi duruyorsa ya bilim yanılıyor ya da Kur’an yanlış anlaşılıyor demektir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

EhliKemal
Zaten onların teorisinde -akılları gözlerine indiği için- maddeden tecerrüd etmek mümkün olmadığından ışık hızına ulaşılamaz diyorlar.Cern de yapılan deneyler bunu kanıtlamaya yönelik.Ama üstad daha fazlasını söyleyerek madde alemini terk etmiş ve gayb alemine geçerek nuraniyet kesbetmekten bahsetmiş.Burada üstadın Kurandan aldığı ilmin onların şuanki noktai müntehasını çoktan geçtiğini açıklamaya yeter.Madde aleminden beka alemine geçemeyeceklerini imanın nuruyla isbat ediyor."Onların en büyük meselesi-muvakkat olduğu için-bizim meselemizin en küçüğüne-bekaya baktığı için-mukabil gelmiyor."
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...