Block title
Block content

İkinci Makam, Onuncu Lem'a

İçerikler

  1. "Tecellî-i cemâliyeyi gösteren hayat nasıl bir burhan-ı ehadiyettir, belki bir çeşit tecellî-i vahdettir. Tecellî-i celâli izhar eden memat dahi bir burhan-ı vâhidiyettir." İzah eder misiniz?

  2. "Tecelli-i Cemâliyeyi gösteren hayat nasıl bir burhan-ı ehadiyettir, belki bir çeşit tecellî-i vahdettir. Tecelli-i Celâl’i izhar eden memat dahi bir burhan-ı vâhidiyettir." cümlelerinde, hayat için tecelli-i cemâliyye ve bürhan-ı ehadiyyet; memat için ise tecelli-i celâl ve bürhan-ı vahidiyyet denilmesinin sebebini, ayrıca hayatın bir çeşit tecelli-i vahdet olmasını açıklar mısınız?

  3. "Tecellî-i cemâliyeyi gösteren hayat..." Tecelli ne demektir? Tecelli" ve "tezahür" arasında bir fark var mıdır?

  4. "وَ ِللهِ الْمَثَلُ اْلاَعْلٰى" ibaresi hakkında bilgi verir misiniz?

  5. Güneşin cilvelerinin tezahürü ve tekrar gidip yerine başka tecellilerin gelmesi Risale-i Nur’da çokça zikredilen misallerden biridir. Güneş misâli üzerinde genel bir açıklama yapar mısınız?

  6. "Bir eserde kemâl, o eserin fiilin kemâline, fiilin kemâli ise, ismin kemâline, ve ismin kemâli, sıfatın kemâline, ve sıfatın kemâli, şe’n-i zâtînin kemâline, ve şe’nin kemâli, o zât-ı zîşuûnun kemâline, hadsen ve zarureten ve bedâheten delâlet eder." İzah eder misiniz?

  7. "O masnuat, esbab-ı zahiriye-i süfliyeleriyle beraber zeval bulup ölmeleri,.." ifadesini devamıyla izah eder misiniz?

  8. "Şu kitab-ı kebîr-i kâinat, nasıl ki vücud ve vahdete dair âyât-ı tekvîniyeyi bize ders veriyor. Öyle de, o Zât-ı Zülcelâl’in bütün evsâf-ı kemâliye ve cemâliye ve celâliyesine de şehadet eder." ifadesinde geçen “evsâf-ı kemâliye ve cemâliye ve celâliye”yi açıklar mısınız?

  9. "هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُورٍ" ibaresi hakkında bilgi verir misiniz?

Yükleniyor...