Üstad hayatta iken Nur talebelerinde ayrılık başlamış mıydı, ağabeylerin birbirleri ile uyuşmazlığı var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımız hayatta iken, hizmet tek merkezden idare ediliyordu. Lakin Üstadımızın ömrünün son demlerinde Hüsrev Ağabey Latin alfabesiyle Risale-i Nur'un basılmasına karşı çıktığı için, bir uyuşmazlık olmuştur. Bunun dışında başka bir ihtilaf ve uyuşmazlık söz konusu olmamıştır.

Üstadımızdan sonraki ihtilaflara; aynı meslek içindeki meşreplerin ayrışması nazarı ile bakmak gerekir diye düşünüyoruz. Her Nur talebesinin, her kanaat önderinin kabiliyet ve mizacı bir olmadığı, bir kalıba girmediği için ayrışmalara sebep olmuştur. Bu kabiliyet ve mizaçlar Üstadımızın çatısı altında toplanabiliyorlardı, ama çatı gidince kabiliyet ve mizaçlar kendi zemininde yeşermek için ihtilaf etmişler.

Yeter ki her meşrep ve mizaç diğerine karşı ihlas ve uhuvvet içinde kalabilsin.

Peygamber Efendimiz (asv)'in,

“Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır.”(1)

hadisinde ifade ettiği gibi, müspet ihtilaflar ihlas ve uhuvvet prensipleri içinde kalırsa, davanın daha geniş kitlelere ulaşmasında bir vesile olur.

(1) bk. Acluni, Keşfü’l-Hafâ, I/64; el-Munavî, Feyzu’l-Kadîr, 1/210-212.

İlave bilgi için tıklayınız:

- İSLAM DAİRESİNDEKİ MESLEK VE MEŞREPLER

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...