20. "Ayrıca Said Nursi’nin ana dilinin de Türkçe olmadığı ve bu dili de sonradan öğrendiğini herhalde izah etmemize gerek yoktur."

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu arada müfterinin ırkçılık damarı da kabarmışa benziyor. İnsanların dikkatlerini Bediüzzaman’ın Kürt asıllı olduğuna çevirerek, on beş asır önce Peygamberimiz tarafından yerin dibine gömülen ırkçılığı yeniden hortlatmaya gayret ediyor. Fakat Müslümanlar, Bediüzzaman’ın Kur’an’a olan hizmetlerini asla unutmayacak, onun küfrün bel kemiğini kıran Kur’an’dan mülhem eserlerini baş tacı etmeye devam edeceklerdir.

“Ben bu vazifei kudsiyede bilmeyerek istihdam olunurdum. Siz bilerek hizmet ediyorsunuz, bahtiyarsınız.”(1)

Bu sözün manası şudur: Allah, Bediüzaman’ın hayatını ileride Kur’an’a hizmet için hazırlamışçasına onu istihdam ediyordu. Bediüzzaman unvanına layık görülecek kadar harika ilmi, takvası, cesareti, zekâsı, kuvve-i hafızası,.. gibi donanımları ve her zaman Kur’an’a hizmetten başka hiç makam ve mevkiyi, hiç para ve dünyevi menfaati düşünmeyen nadide fıtratı...

Yani söz konusu ifadelerle Üstad diyor ki,

“Ben bu hizmetimi yaparken, ileride böyle müceddidlik göreviyle görevlendirilip, ahir zaman fitnesi içerisinde sönmeye başlayan imanları kurtarmak gibi hususi bir hizmetin olacağını bilemiyordum. Siz ise artık bugün bunu bilerek, görerek hizmet ediyorsunuz, bahtiyarsınız.”

Şimdi bu sözden daha doğru, daha mütevazı ne olabilir ki? Ama anlamayan cahiller veya anlamak istemeyen ön yargı kurbanları, bununla Bediüzzaman Hazretlerini -hâşâ- peygamberliğe özenmekle itham edebiliyorlar. Hz. Peygamber (asm)’den beri, dört raşit halifeyi, dört mezhep imamını, Gavs-ı Azam Şah-ı Geylanî, İmam-ı Gazali, Şah-ı Nakşibend, Mevlana Celaleddin-i Rumî, Muhyiddin İbn Arabi, İmama-ı Rabbani, Mevlana Halid-i Bağdadi gibi İslam ümmetinin zirveleri sayılan zatlara, her zaman -bazı bedbahtlar- çamur atmış ve iftiralarla, tezvirlerle onların o yüksek kametlerine gölge düşürmek istemişlerdir. İmam-ı Gazali’nin kitaplarını yaktıran o günkü hasetci ve de cahil bir hoca bozuntusunun esamisi okunmaz, ama Gazali milyonlarca insanların gönüllerinde taht kurmaya devam etmektedir.

Bunun gibi, aynı kervanın en son halkası olan ahir zamanın müceddidi Bediüzzaman Hazretlerine de -şu zavallı müfteri gibi- birçok hoca bozuntusu, zındıka komitesi, dinsizlerin ekmeğine yağ sürecek şekilde iftiralarla tezvirlerle ona saldırmış, fakat onların hiçbirisinin isminden bile bahsedilmez. Fakat Bediüzzaman, dünya çapında milyonlarca insanın gönlünde taht kurmuş ve kurmaya devam etmektedir.

(1) bk. Barla Lahikası, (210. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...