34. "Şimdi ebced hesaplarının ne kadar tutarsız olduklarını gösterme için bazı örnekler vereceğiz: Hamd/Kelb ile Ahmed/Ekleb ..."

Soru Detayı

Şimdi ebced hesaplarının ne kadar tutarsız olduklarını gösterme için bazı örnekler vereceğiz. Hamd kelimesinin ebced değeri 52 dir. Hamd = 52 Arapça'da köpek anlamına gelen kelbin değeri de 52 dir. Kelb = 52 Hamd kelimesinden türeyen Ahmed ile kelb kelimesinden türeyen eklebin değeri de 53 tür. Ahmed = 53, ekleb = 53. Ekleb daha da köpek demektir. Peygamberimizin güzel ismini tenzih ederiz. İşte ebced hesabı ile varılacak nokta. Eğer ebced hesabı; Yüce Allah’ın, kendisine edilmesini istediği hamd, köpek ile tevafuk etmiştir.

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın haddini aşmasının da bir sınırı vardır. Bediüzzaman’ı halkın nazarında çürütmek adına, kendini haklı çıkarmak için peygamber ismi ile kelp ismini yan yana örnek vermek, hamd gibi nezih ve kudsi bir kelimeyi necis bir hayvan ile eşdeğermiş gibi göstermek, hangi izan ve iman şuuru ile bağdaşır? Bunu, dinleyenlerin insafına ve izanına havale ediyoruz!..

a) Diğer yandan, ebced hesabının tefsirde kullanılmasını tahrif olarak değerlendirmek için akıldan istifa etmek gerekir.

Tefsir ilminden biraz haberdar olanlar çok iyi bilir ki, ebced hesabı birçok tefsir kaynağında söz konusu edilmiştir. Mesela, İmamu’l-mufessirin olarak meşhur olmuş İbn Cerir Taberi, Bakara suresinin başındaki “Elif-Lam- Mim” harfleri ile ilgili yapılan yorumlardan birinin de, bu harflerin ebced hesabıyla geleceğe ait bazı olaylara işaret etmiş olduğunu belirttikten sonra, bu yorumun da doğru olduğunu açıkça ifade etmiştir.

Yine Taberi, Kadı Beydavî gibi alimlerin bildirdiğine göre, Tabiinin ünlü tefsir alimlerinden Ebu’l-Âliye er-Reyahî ve Rebi b. Enes de yirmi dokuz surenin başındaki yetmiş sekiz şifreli harfin, istikbale ait olaylara işaretler taşıdığını belirtmişlerdir.

b) Aynı değer sayısına sahip her kelimenin aynı şeyi gösterdiğini söylemek akıl, izan, feraset ilmi, namus ve haysiyetten yoksun olmakla ancak mümkün olur. Acaba bu düz mantıkla hareket edenler, adı Ahmed, Mehmed olup da ateist olanlar için ne diyecekler? Acaba adı Haydar olan bir kimse kalkıp “Ben de Haydar-ı Kerrar Hz. Ali’yim.” diyebilir mi? Acaba adı Abdulaziz olan herkes kalkıp da “Ben Osmanlı halifesiyim.” diye iddia edebilir mi? Acaba adı Abdullah olan herkes kalkıp da “Ben Türkiyenin Cumhurbaşkanıyım” diyebilir mi? Acaba adı Muhammed veya Ahmed olan herkes ahir zaman peygamberi olduğunu iddia edebilir mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...