39. "Bunlar Said Nursi’nin nasıl bir ruh hali içinde olduğunu göstermektedir. Allah aşkına, normalde ruh ve akıl sağlığı yerinde olan birisi böyle şeyler söyleyebilir mi?"

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanlık tarihi boyunca, insanlık camiasının en akıllı fertleri olan peygamberler, cahil ve biraz da şöhret mecnunu olan kimseler tarafından hep delilikle suçlanmışlar.

“Çünkü onlara ‘Allah’tan başka ilah yok!’ denildiğinde, kibirlenip kafa tutarlar ve: ‘Deli bir şairin sözüne bakarak, hiç biz ilahlarımızı bırakır mıyız, olacak iş mi bu?’ derlerdi.”(Saffat, 37/35-36)

mealindeki ayetlerde onların bu iftiralarına yer verilmiştir.

İmam Taberi, Hz. Peygamber (asm)’e mecnun diyen inkârcıları şöyle tanıtır:

“Bunlar gerçekten Hz. Muhammed’in doğruluğunda şüphe etmezler. Şu var ki, Hz. Muhammed’e karşı besledikleri kin, haset, düşmanlık, yeryüzünde büyüklük taslamaları gibi olumsuz tavırları, onları hakkı söylemekten alıkoymuştur.”(1).

Ne ilginç bir tevafuktur ki, Hz. Peygamber (asm) ve sahabelerinden sonra, belki de en çok Allah’ı tanıtmış ve “Allah’tan başka ilah yok!” diyerek dünya dinsizlerine meydan okumuş Bediüzzaman Hazretlerinin de mecnunlukla suçlanması, onun Hz. Peygamber (asm)’in samimi bir hizmetkârı, hakiki bir varisi olduğunun göstergesidir.

Kâfirlerin Hz. Peygamber (asm)’e mecnun, şair, kâhin dediklerini ifade eden Tur suresinin 29 ve 30. ayetlerini açıklayan Bediüzzaman Hazretleri, bunları şöyle yorumlamıştır:

"(Resulüm!) Ahkâm-ı İlahiyeyi tebliğ et. Sen kâhin değilsin. Zira kâhinin sözleri, karışık ve tahminîdir. Seninki, hak ve yakînîdir. Mecnun olamazsın, düşmanın dahi senin kemal-i aklına şehadet eder. Âyâ, acaba muhakemesiz âmi kâfirler gibi, sana şâir mi diyorlar? Senin helâketini mi bekliyorlar? Sen, de: ‘Bekleyiniz. Ben de bekliyorum.’ Senin parlak büyük hakikatlerin, şiirin hayalatından münezzeh ve tezyinatından müstağnidir.” (2)

Kimin hangi ruh halini taşıdığını, çok uzak olmayan ahiret hayatında birlikte göreceğiz.

Dipnotlar:

(1) bk. Taberi, XIX/57.

(2) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...