61. "Risale-i Nur Hz. Musa (as)’ın asası gibiymiş?.."

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir insan, iman ve şefkat mahalli olan kalbinin içinde bu kadar kin ve düşmanlığı nasıl muhafaza edebiliyor? En masum bir benzetmeyi böyle en ağır bir yoruma tabi tutmanın ne gibi bir izahı olabilir?..

Hz. Musa (as)’ın asası nereye vurulursa su çıkarırdı. Risaleler de her şeyden Allah bilgisi dediğimiz “marifetullah” bilgisi çıkarmaktadır, deniyor. Bunun böyle olduğuna binlerce şahit var. Kâinatı hallaç pamuğu gibi tel tel eleyip dokuyan Risale-i Nur, atomdan güneşe, elementten galaksilere kadar her şeyde Allah’ın varlığı ve birliğine karşı bir pencere açar. Böcekten file, sinekten gergedana, çiçekten bahara, yerden göğe, denizden atmosfere, kar taneciklerinden bulutlara kadar her yerde mübarek arılar gibi tevhit balını, peteğini yapar.

Bediüzzaman’ın ifadesiyle:

"Katre" namındaki eserimde Kur'an'dan ilhamen takib ettiğim yol ile ehl-i nazar ve felsefenin takib ettikleri yol arasındaki fark şudur:”

“Kur'an’dan tavr-ı kalbe ilham edilen Asâ-yı Musa gibi, manevî bir asâ ihsan edilmiştir. Bu asâ ile, kitab-ı kâinatın herhangi bir zerresine vurulursa, derhal mâ-i hayat çıkar. Çünki müessir ancak eserde görünebilir. (…)”

“Kur'an ise, bize Asâ-yı Musa gibi bir hakikat vermiştir ki; nerede olsam, hattâ taş üzerinde de bulunsam, asâyı vuruyorum, mâ-i hayat fışkırıyor.(yani marifetullah bilgisi fışkırıyor)” (1)

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Katre’nin Zeyli

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...