80. "Risale-i Nur Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’na girmesini önlemiş!.."

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İlgili sözler Risalelerde şöyle geçer:

“...Sure-i Ve'l-Asr işaretiyle, âhir zamanın en büyük bir hasaret-i insaniyesi olan bu İkinci Harb-i Umumîden çare-i necat ise, iman ve amel-i sâlih olmasından, Risale-i Nur'un Anadolu'nun her tarafında iman-ı tahkikîyi neşri zamanına Anadolu'nun fevkalâde olarak bu hasaret-i azîme-i harbiyeden kurtulması tam tamına tevafuku dahi tesadüfî olamaz.”(1)

Burada -görüldüğü gibi- asıl nazara verilen “iman ve salih amel”lerdir. Asr suresi her asra baktığı gibi, bu ahir zaman fitnelerinin kol gezdiği bu asra daha ziyade bakıyor. Bu surede, bütün insanların zararda olduğu, ancak iman ve salih amel işleyenlerin bundan müstesna olduğu beyan edilmektedir.

İşte Bediüzzaman Hazretleri, bu surenin bu açık ifadesine dayanarak şunu söylüyor: Risasle-i Nur’un bu asırda, Anadolu'nun her tarafında tahkiki imanı ders verip salih amelin işlenmesine vesile olduğu cihetle, Anadolu halkının bu asrın en büyük bir zarar ve hüsran sebebi olan İkinci Dünya Savaşı belasından kurtulmalarına vesile olmuştur.

Allah’ın hoşuna giden iman ve salih amelin Risale-i Nur vasıtasıyla Anadoluda intişar etmesi ile Türkiye’nin -Allah’ın gazabının bir yansıması olan- İkinci Dünya Savaşı'ndan uzak kalarak, bu zarardan kurtulmasının aynı zamana denk gelmesinin işaretiyle bu kurtuluş tesadüf değil, Allah’ın inayetinin bir cilvesidir. Bu inayetin gelmesinde ise, iman ve salih amelin intişarına vesile olan Risale-i Nur hizmetinin payı büyüktür.

(1) bk. Şualar, On Üçüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...