83. "Risalelerde, 'O Zat (Said Nursi) şecere-i risaletin son meyve-i münevveridir.' deniyor. Yani peygamberlik ağacının son meyvesidir Said Nursi!.."

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bediüzzamanın tavsiyesine istinaden ağzımızı bozmamak için direniyoruz. Allah’a havale edip, sabırla cevap veriyoruz. İdiacının bu cahilane, hasudane, hainane iddiasına binler nefrin olsun. Ahiretini bile bile nefs- i emmaresine feda eden bu zavallılara gerçekten acıyoruz.

Bakın şu cehalet ve ihanet dolu iftiraya:

“Said Nursi’ye peygamberlik ağacının son meyvesi demek, onu son peygamber olarak kabul etmekten başka bir şey değildir.”

İslam literatürüne birazcık vakıf olan herkes şunu çok iyi bilir ki, peygamberlik ağacının meyveleri âlimler, evliyalar, asfıyalardır. Bunların başında hadis-i şerifte her asırda geleceği müjdelenen mücedditler gelir.

Hz. Peygamber (asm)’in şu sahih hadisleri de alimlerin peygamberlik ağacının meyvesi olduklarını göstermektedir:.

“Şüphesiz ki âlimler, peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler altın ve gümüşü miras bırakmazlar; sadece ilmi miras bırakırlar. O mirası alan kimse, bol nasip ve kısmet almış olur."(1)

İşte Nur talebelerinin ilgili ifadelerinden maksatları: Üstadlarının, Hz. Peygamber (asm)’in nübüvvet ağacının meyvelerinden olan müceddidlerin en sonuncusu olduğu demektir. “Peygamber olmak” gibi bir iddiayi dillendirmek için, akıl ve izandan şuur ve vicdandan, hatta insanlıktan istifa etmek gerekir. Kin ve hasedin, insanı ne hallere getirdiğini görmek için bu örnek tek başına yeter ve artar. Allah böyle müfterilerin şerrinden cümle ümmeti Muhammedi muhafaza eylesin.

(1) bk. Buhârî, İlim 10; Ebû Dâvûd, İlim 1; Tirmizî, İlim 19; İbni Mâce, Mukaddime 17.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...