85. “Risale-i Nur’u gaye-i hayat edinen bir Nur talebesi, yüz adam kuvvetinde olduğu ve yüz nasih kadar iman ve İslamiyet’e hizmet ettiği, ehli hakikatça musellem ve müsadakktır.”

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bediüzzaman Hazretlerinin bu kutsi Kur’an ve iman davasını bütün dünyaya taşıyan talebelerinin -eskiden dinsiz ve zındıklar tarafından verilen her türlü sıkıntı ve cezaya rağmen- bu fedakarlıkları, bu direnç ve sebatları şüphesiz imanlarının sağlamlığından gücünü alıyor.

Üstad’ın talebelerinin mahkemedeki müdafaalarını gören her vicdan sahibi bunu teslim edecektir. Numune olarak Zübeyir Ağabey'in, mahkemeye karşı söylediği uzun bir savunmasından kısa bir kaç sözünü burada dillendirmekte fayda vardır:

“Biz Risale-i Nur talebeleri; iman ve İslâmiyet hizmeti uğrunda zalimlerin zulmüne maruz kaldığımız vakit, hapishane köşelerinde veya darağaçlarında ölmeği, istirahat döşeğindeki ölüme tercih ederiz. Görünüşü hürriyet, hakikatı istibdad-ı mutlak olan bir esaret içinde yaşamaktansa, hizmet-i Kur'aniyemizden dolayı zulmen atıldığımız hapishanede şehid olmayı büyük bir lütf-u İlahî biliriz.”

“Büyük bir Üstad’ın eserlerinden müstefid olmayı lütuf buyuran Cenâb-ı Hakk’a hamd ve senâlar ederim. İman, İslâmiyet dersi alarak büyük faidelere nâiliyetime sebep olan bir Üstad'a, bütün ruh u canımla medyunum. Senelerden beri sıkıntılar içerisinde eser yazarak gençliğimizi komünizm yemi olmakla ebedî haps-i münferitliğe mahkûm edilmekten kurtaran bir müstakîm Üstad için senelerce dünya hapsinde kalmaya hazırım.” (Afyon Hapsinde Mevkuf Konyalı Zübeyr Gündüzalp)(1)

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...