"Ahir zamanda kadınlar taifesinde hakâik-i îmâniye ziyade inkişaf edecek. O zamanın dalâlet tehlikelerinden bir derece mahfuz kalacaktır." İzah eder misiniz?

Soru Detayı

- Ahir zamanda kadının aşağılanması, meta olarak görülmesi, özgürlük adı altında kullanılmasına rağmen, iman hakikatleri neden eskiye nazaran daha çok inkişaf edecek denmiş, bu cümleden ne anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bazı ehadîs-i şerife ile işaret var ki;

Âhir zamanda kadınlar taifesinde hakaik-i imaniye ziyade inkişaf edecek. O zamanın dalalet tehlikelerinden bir derece mahfuz kalacaktır."(1)

Kadınlar hem ahir zamanın en büyük fitnelerinden birisi olacak hem de Üstadımızın müjdesi ile inşallah iman hakikatleri kadınlar arasında ziyadesiyle inkişaf edecek. Evet, her karanlığın bir sabahı vardır ve her zahmetin arkasından bir rahmet gelir.

Kadınların aşağılanması, meta olarak görülmesi, özgürlük adı altında kullanılması gibi faktörler kadınların ruhunda ve vicdanında iman hakikatlerine olan ihtiyacı daha da parlatacak. Aşk ve şevk ile iman hakikatlerine yöneltecek. Malum, ışığın değeri karanlığın derinliği ile ölçülür, karanlığın en koyu hâli ışığa en yakın hâlidir.

Tesbihatta geçen "Allahumme ecirna min fitnetin nisa." gibi duaları, ehl-i takva olan kadınlar da yapmaktadır. Demek en büyük fitnenin kadınlardan geldiği, mübarek hanımlar taifesi nezdinde de iyice bilinmekte ve bunların fitnesinden sakınmak için dua etmektedirler.

Kadınlar, bu çağın kadını nasıl aşağıladığını gördükçe, İslam’ın kadına ne denli değer verdiğini görüp ona dört elle sarılacaklar. Tıpkı sahabenin cahiliyeden sonra iman ve İslam’a canhıraş bir şekilde sarılmaları gibi...

(1) bk. Hanımlar Rehberi, s. 23.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...