Bediüzzaman Said Nursi'nin "Hayat Kronolojisi" hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

1878

• Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin, Sofi Mirza Efendi ve Nuriye Hanım’ın 4. çocukları olarak Bitlis’in Hizan kazasına bağlı Nurs Köyü’nde tevellüd edişi.

1897
• Said Nurs’nin, Vali Hasan Paşa'nın daveti üzerine Van'a gidişi.
• Müsbet ilimleri tetkik edip kısa zamanda her birisine vâkıf olması.

"Bediüzzaman" lâkabının verilmesi. 80-90 cilt kitabı, üç ayda bir defa ezberden tekrarlaması.

1900
• İngiliz Müstemlekât Nazırı Gladiston'un gazetelerde çıkan konuşması ve Bediüzzaman'ın ruhunda meydana getirdiği feveran ve gayret.

1907
• Bediüzzaman’ın İstanbul'a, Şark'ta üniversite açtırmak niyetiyle gelmesi.
• Kaldığı yerin kapısına "Her suale cevap verilir." levhasını asıp, âlimleri sual sormaya dâvet etmesi.
• Sultan II. Abdülhamid'e Şark'ta üniversite açtırmak için müracaatı.
• Yıldız Divan-ı Harbi'ne verilmesi.

1909
• 31 Mart Hadisesi’nde Bediüzzaman'ın yatıştırıcılığı.
• İsyan etmiş olan sekiz tabur askeri itaate getirmesi.
• Bediüzzaman'ın Divan-i Harb'e verilmesi.
• Divan-i Harb'te beraat edişi ve serbest bırakılması.

1910
• Divan-i Harb'ten beraat eden Bediüzzaman'ın, Van'a gitmek üzere İstanbul'dan ayrılması.

1911
• Şam'a gelişi ve Câmi-i Emeviye'de muhteşem bir hutbe irad etmesi.
• Sultan Reşad'la beraber Rumeli seyahatine çıkması.

1913
• Bediüzzaman’ın Van'a gitmesi ve Şark üniversitesinin temelini attırması.

1915
• Milis Kumandanı Bediüzzaman, Pasinler Cephesi’nde Ruslarla çarpışması.

1916
• Bediüzzaman'ın Ruslara esir düşmesi.

1918
• Bediüzzaman'ın Kosturma'dan firar edişi.
17 Haziran 1918: Bediüzzaman'ın Varşova, Viyana ve Sofya yoluyla İstanbul'a avdeti.
• Enver Paşa'nın vazife teklifini kabul etmeyen Bediüzzaman'a, Harbiye Nezareti’nin ikramiye ve harp madalyası vermesi.
13 Ağustos 1918: Ordu-yu Humayun'un tavsiyesiyle Dâr-ül Hikmet'e âzâ oluşu.

1919
19 Nisan 1919: Bediüzzaman'ın Dâr-ül Hikmet'ten altı ay izne ayrılması.
• Sultan Vahdeddin’in, Bediüzzaman'a "Mahreç" payesi vermesi.

1920
• İngiliz işgaline karşı Hutuvat-i Sitte’yi neşrederek mücadele etmesi.
• Bediüzzaman'ın Anglikan Kilisesi'ne cevabı.
• Bediüzzaman’ın, Kuvâ-yı Milliye’yi desteklemesi.

1922
• Bediüzzaman’ın İstanbul'dan Ankara'ya gitmesi.
9 Kasım 1922: Bediüzzaman'a Meclis'te hoşâmedî yapılması.

1923
19 Ocak 1923: Bediüzzaman’ın Meclis'te mebuslara hitaben 10 maddelik bir beyanname neşretmesi.
17 Nisan 1923: Ankara'da umduğunu bulamayan Bediüzzaman'ın Van'a gitmek üzere yola çıkması.

1925-1927
• Bediüzzaman'ın Van'dan nefyi.
• Aynı sene içinde Bediüzzaman Van'dan İstanbul'a, oradan da Burdur'a getiriliyor.
• Isparta'da bir müddet kalan Bediüzzaman’ın, önce Eğridir, oradan da Barla'ya getirilmesi.
Risale-i Nur'lar telif edilmeye başlanıyor.

1934
• Barla'dan alınan Bediüzzaman'ın Isparta'ya getirilişi.

1935
27 Nisan 1935: Dâhiliye Vekili Şükrü Kaya ve Jandarma Umum Kumandanı’nın askerî bir kıt'a ile Isparta'ya gitmesi ve Bediüzzaman’ın tevkif edilmesi.
• Tevkif edilen Bediüzzaman ve talebeleri’nin, muhakeme edilmek üzere Eskişehir'e götürülmesi.

1936
27 Mart 1936: Tahliye edilen Bediüzzaman’ın, Kastamonu'da ikamete mecbur edilimesi.
• Üç ay karakolda kalan Bediüzzaman’ın, karakol karşısında bir eve yerleştirilmesi.

1943
• 27 Eylül 1943: Bediüzzaman'ın tevkif edilerek Çankırı yoluyla Ankara'ya getirilmesi.

1944
• Denizli Mahkemesi’nin başlaması.
• 15 Haziran 1944: Denizli Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Bediüzzaman'ın beraatını ilan etmesi.
• Ağustos 1944 sonlarında Ankara'dan gelen emirle Bediüzzaman’ın Emirdağ'da ikamete mecbur edilmesi.

1948
• 23 Ocak 1948: Emirdağ'da kış ortasında Bediüzzaman ve talebelerinin tevkif edilişi ve Afyon mahkemesine sevki.
• 6 Aralık 1948: Afyon Mahkemesinin mevhum ve mesnetsiz iddialarla Bediüzzaman ve talebelerine mahkûmiyet kararı verişi ve temyiz.

1949
20 Eylül 1949: Halkın tezahüratına mâni olmak için Bediüzzaman’ın Afyon hapishanesinden gece yarısı tahliye edilmesi.
20 Kasım 1949: Bediüzzaman'ın tekrar Emirdağ'a getirilişi.

1952
Ocak 1952'de Gençlik Rehberi mahkemesi için Bediüzzaman’ın İstanbul'a gitmesi.
• 22 Ocak 1952: Gençlik Rehberi mahkemesinin ilk duruşması.
• 5 Mart 1952: Bediüzzaman'ın Gençlik Rehberi davasından beraatı.

1953
Nisan 1953: Bediüzzaman’ın tekrar Emirdağ'a gidişi.
Mayıs 1953: Tekrar İstanbul'a giden Bediüzzaman'ın üç ay kadar İstanbul’da kalması.
• Bediüzzaman'ın Patrik Athenagoras'la görüşmesi.
• On sekiz yıllık ayrılıktan sonra Barla'ya tekrar gidişi.

1956
• 23 Mayıs 1956: Sekiz senedir devam eden Afyon Mahkemesinde Risale-i Nurların beraatı ve iade edilmesi.

1957-1958
• Nur Risaleleri’nin ve bu arada Tarihçe-i Hayat'ın matbaalarda neşredilmesi.

1960
23 Mart 1960 Çarşamba: Bediüzzaman’ın, Ramazan'ın 25. günü, gece saat 03.00 civarında bu fani âleme veda edişi.
12 Temmuz 1960 Salı: Mezarı açılan Bediüzzaman'ın naaşı, Şanlıurfa’daki mezarından çıkarılarak askerî bir uçakla bilinmeye bir yere götürülmesi.

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ’NİN HAYATI BOYUNCA AYAK BASTIĞI YERLER

1877: Türkiye / Bitlis’in Hazan kazasının Nurs Köyü’nde Doğdu.
1891: Türkiye / Ağrı, Doğubeyazıt.
1891-1893: Türkiye / Şirvan, Siirt, Bitlis, Tillo.
1894: Türkiye / Mardin.
1895-1897: Türkiye / Bitlis.
1897: Türkiye / Van.
1900: Türkiye / İstanbul.
1910: Türkiye / İstanbul’dan Van’a geri dönüş.
1911: Suriye / Şam’a gidiş, Hutbe-i Şamiye’nin iradı.
1911: Rumeli Seyahati.
1913: Türkiye / Van’a tekrar gidiş, üniversite temeli atış.
1915: Türkiye / Erzurum, Pasinler Cephesinde I. Dünya Savaşı’na katılış.
1916: Türkiye / Bitlis'te esir düşer, Rusya / Kosturma’ya götürülür.
1918: Rusya / Kosturma’dan firar eder.
1918: Rusya / Varşova, Almanya / Viyana, Bulgaristan – Sofya ve Türkiye / İstanbul’a ulaşır.
1922: Türkiye / Ankara’ya gizli şifre ile çağrı üzerine gider.
1923: Türkiye / Van’a geri döner.
1925: Türkiye / Van’dan nefyedilir.
1925-1927: Türkiye / İstanbul ve oradan da Burdur’a götürülür.
1925-1927: Türkiye / Burdur’dan Isparta, Eğirdir ve Barla’ya götürülür.
1934: Türkiye / Isparta’ya sürgün edilir.
1935: Türkiye / Isparta’dan Eskişehir’e götürülür.
1936: Türkiye / Eskişehir’den Kastamonu’ya gönderilir.
1943: Türkiye / Çankırı yoluyla Ankara’ya götürülür.
1944: Türkiye / Denizli Mahkemesi.
1944: Türkiye / Tekrar Emirdağ’a gider.
1948: Türkiye / Emirdağ’dan kışın ortasında Afyon’a götürülür.
1949: Türkiye / Afyon’dan gece tekrar Emirdağ’a gönderilir.
1952: Türkiye / İstanbul’a Gençlik Rehberi Mahkemesi için gelir.
1953: Türkiye / İstanbul’dan Emirdağ’a gider. (Nisan 1953).
1953: Türkiye / Emirdağ’dan 3 aylığına İstanbul’a tekrar gider. (Mayıs 1953).
1953: Türkiye / Isparta, Barla’ya 18 yıllık ayrılıktan sonra tekrar geri döner.
1956: Türkiye / Afyon Mahkemesi’nden beraat eder.
1960: Türkiye / Şanlıurfa’da vefat eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...