Bediüzzaman'ın, kerametlerini ifade etmekten kaçınmasının sebebi nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bunun muhtemel iki sebebi olabilir:

Birisi, Risale-i Nur mesleğinin tahkik ve ilim mesleği olmasıdır. Evet, asır tahkik ve ilim asrı olduğu, herkesin gözü maddeye hapsolduğu için böyle latif ve mahrem şeyleri göstermek uygun düşmüyor. Bu sebeple Risale-i Nurlarda ezvak ve kerametten ziyade ilim ve tahkik hükmetmiştir. Üstad Hazretleri de bu muhkem kaideyi bozmamak için, şahsına yönelik ezvak ve kerameti ihfa etmiştir (gizlemiştir) diyebiliriz.

Diğeri ise, asır enaniyet ve benlik asrı olduğu için, insanlar her şeyi benlik terazisi ile tartıyorlar. Şayet Üstad Hazretleri kendi şahsi kemalatını izhar ile ön plana çıkarmış olsa idi, insanlar bunu benlik ve hodfürüşluk olarak addedecek ve Risale-i Nurlara şaibe ile bakacaklardı. Ki bu iman hizmetine büyük bir risk teşkil ettiği için Üstad Hazretleri şahsını bu hizmet içinde eritmiş, âdeta buharlaşıp kaybolmuştur.

Lakin Risale-i Nurların makbuliyetine işaret eden ikram nevinden kerametleri de izhar etmekten çekinmemiştir. Zira bunda şahsa bir hisse verilmiyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...