"Belki de fikrim karışmış, Risalelerde hatalar da olmuş." ifadesini nasıl anlamalıyız? Hata olsaydı Üstad fark etmez miydi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Amma, benim gibi ehemmiyetsiz bir adamın elinde böyle ehemmiyetli bir eserin zuhur etmesini istiğrab ve istib'ad edip itiraz eden zat, eğer buğday tanesi kadar çam çekirdeğinden dağ gibi çam ağacını halk eylemek azamet ve kudret-i İlâhiyeye delil olduğunu düşünse, elbette bizim gibi acz-i mutlak, fakr-ı mutlakta ve böyle ihtiyac-ı şedit zamanında böyle bir eserin zuhuru, 'vüs'at-i rahmet-i İlâhiyeye delildir' demeye mecbur olur."

"Ben, sizi ve muterizleri Risale-i Nur'un şeref ve haysiyetiyle temin ediyorum ki, bu işaretler ve evliyanın imalı haberleri, remizleri beni daima şükre ve hamde ve kusurlarımdan istiğfara sevk etmiş. Hiçbir vakitte, hiçbir dakika, nefs-i emmareme medar-ı fahir ve gurur olacak bir enaniyet ve benlik vermediğini, size bu yirmi sene hayatımın göz önünde tereşşuhatıyla ispat ediyorum."

"Evet, bu hakikatle berebar, insan kusurlardan, nisyandan, sehivden hâli değil. Benim bilmediğim çok kusurlarım var. Belki de fikrim karışmış, risalelerde hatalar da olmuş. Fakat, Kur'ân'ın hurufât-ı kudsiyesinin yerine, beşerin tercümesini ikame perdesi altında, noksan huruflarla, yeni hat altında, tahrifkârâne, ehl-i dalâletin tevilât-ı fâsideleri âyâtın sarâhatini incitmelerine bakmıyor gibi; biçare, mazlum bir adamın, kardeşlerinin imanını kuvvetleştirmek için, bir nükte-i i'câziyeyi beyan ettiği için, hizmet-i imaniyesine fütur verecek derecede itiraz, elbette değil öyle zatlar, belki zerre miktarı insafı bulunan itiraz edemez."(1)

Konunun siyak ve sibakına baktığımızda, bir itiraz ve tenkide karşılık bu cevap veriliyor. İtiraz ve tenkit ise, ayetlerden ve evliyaların manzum ifadelerinden Risale-i Nur'a olan beşaret ve işaretlerdir. Bu beşaret ve işaretlere kusur ve hata gözü ile bakanlar da bulunuyor.

Üstad Hazretleri burada insan kusurlardan, nisyandan, sehivden hâli değil...” diyerek genel bir açıklama yapıyor. Yoksa Risale-i Nur'da bir kusur bir yanlış bir hata var da onu ifade ediyor değildir.

Bir şeyin mümkün olduğunu ifade etmek vaki olduğunu ifade etmek anlamına gelmez. Yani Risale-i Nur'da bir hata ve yanlışın olması mümkündür, ama vaki değildir. Vaki olmuş olsa tashih edilir. Çünkü hem Üstad Hazretleri hem de binlerce talebesi Risale-i Nur'u sürekli tahkik ve tashih etmişler. Tashih burada yazım hatalarını düzeltmek anlamındadır.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, 111. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...