"En ziyade muavenet ve teşvik beklediğimiz ve onlar da o yardıma İslâmiyetçe ve meslekçe ve vazifeten mükellef oldukları bize yardımı yapmayıp, …hizmetine fütur verecek mevki-i içtimaiyelerinin ehemmiyetine istinaden itiraz etmişler." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"En ziyade muavenet ve teşvik beklediğimiz ve onlar da, o yardıma İslâmiyetçe ve meslekçe ve vazifeten mükellef oldukları bize yardımı yapmayıp,.."(1)

Risale-i Nur, doğrudan dinsizliğe karşı imanı müdafaa ettiği için, İslam dairesinde meslek ve meşrebi ne olursa olsun bütün tarikat ve cemaatlerin manen Risale-i Nur'a yardım edip teşvikte bulunması gerekiyor. Bu gibi önemli bir davada, yani iman küfür davasında ufak tefek meslek uyuşmazlıklarını büyütmemek gerekiyor.

"Bilâkis, yanlış anlamasına binaen, Risale-i Nur’un hizmetine fütur verecek mevki-i içtimaiyelerinin ehemmiyetine istinaden itiraz etmişler."(2)

Maalesef bazı tarikatlar hem meslek ve meşrep bağnazlığı yüzünden hem de Risale-i Nur'u yanlış anlaması yüzünden, değil Risale-i Nur'a yardım ve teşvik etmek, aksine tenkit ediyorlar ve imana muhtaç zihinleri bulandırıyorlar.

“Mevki-i içtimaiyelerinin ehemmiyetine istinaden” cümlesi ile işaret edilen husus; bazı nüfuzu ve etkisi olan şeyhlerin ya enaniyet yüzünden ya da Risale-i Nur'a olan ilgi ve alakayı çekemediği için, Risale-i Nur'a itiraz ve hücum etmesidir. Üstadımızın döneminde böyle birkaç hadise vuku bulmuştur. Bu bahsin başında da ifade edildiği gibi, yaşlı ve nüfuzu olan bir şeyh Risale-i Nur'a hücum etmiştir, oysa aksi olması gerekirdi.

Dipnotlar:

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (111. Mektup)
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
Allah razı olsun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...