Block title
Block content

"Besmelenin azamet-i kadrine en kat’î bir hüccet şudur ki; İmam-ı Şâfiî (r.a.) gibi çok büyük müçtehidler demişler: Besmele tek bir âyet olduğu halde, Kur’ân’da yüz on dört defa nâzil olmuştur.” İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İmam Şafi Hazretleri “Besmele tek bir âyet olduğu halde, Kur’ân’da yüz on dört defa nâzil olmuştur.” içtihadı ile besmelenin insan hayatında ne denli hassas, gerekli ve büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulamıştır.

Kainatın yaratıcısı olan Allah’ın her bir sure başında besmeleye yer vermesi her bir sure ile onu tekrar tekrar indirmesi, besmelenin Allah katında da ne kadar önemli bir mevki sahibi olduğunu gösteriyor. Kim Allah’ın önem verdiğine önem verirse Allah da ona önem verir mülahazasınca besmele hayatımızın en önemli bir zikri bir prensibi bir rehberi olmak lazım gelir.

Besmelenin içinde Allah, Rahman ve Rahim isimleri geçiyor.

Allah ismi, bütün ilahi isimleri ve sıfatları içine alır. Rahman, dünyadayken tüm canlılara merhamet ederek, onları rızıklandıran manasına gelir. Rahim ise, ahirette müminlere merhamet eden, kafirleri cezalandıran anlamına gelir.

İnsan besmele çektiğinde Allah, Rahman ve Rahim isimlerini arkasına alıp sonsuz bir ilim, irade ve kudrete yaslanıyor.

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  

"O (mektup) Süleyman'dandır, rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla (başlamakta) dır." (Neml, 27/30)

ayetti nâzil olduktan, sonra Peygamber Efendimiz (asm) hayatının sonuna kadar, bütün Müslümanlar da o günden sonra artık hep "Bismillâhirrahmânirrahîm"i kullanmışlardır.

Ayrıca Hz. Peygamber (asm)“besmelenin yazıldığı ilk satıra, başka hiçbir şeyin yazılmamasını” da emretmiştir.(1)

“Davud oğlu Süleyman (a.s.) ve benden başka hiçbir peygambere indirilmeyen bir âyet bana indirildi. Bu âyet 'Bismillâhirrahmanirrahim'dir."(2)

“Besmele ile başlanmayan her önemli iş sonuçsuz kalır.”(3)

hadisi de besmelenin önemini, Müslümanın işlerine nasıl başlaması gerektiğini güzel bir şekilde izah etmektedir.

İslâm kültürü, bir kimsenin her işe Allah adı ile başlamasını gerekli kılar. Eğer bu bilinçli bir şekilde ve samimiyetle yapılırsa, şu üç güzel sonucu doğuracaktır:

Birincisi, bu kişiyi kötülükten uzak tutacaktır. Çünkü Allah ismi, onu kötü bir niyet veya bir davranıştan alıkoyarak, bu konuda düşünmesini sağlayacaktır.

İkincisi, kişi meşrû bir işe başlarken Allah’ın adını anarsa, onun her hareketi tabiatıyla Allah'ın rızasına uygun olacaktır.

Üçüncüsü, o kişi, Allah’ın yardım ve nimetleriyle karşılaşacak ve şeytanın aldatmalarından korunacaktır. Çünkü kim Allah’a yönelirse, Allah da ona yönelir.(4)

Dipnotlar:

(1) bk. DİA Besmele md. Kurtubî, I,92; Kalkaşendî, VI, 211-215’den.
(2) bk. İbn Kesîr, Tefsir, İstanbul, 1984, I, 33.
(3) bk. Münavî, Feyzu’l-Kadir, V, 13.
(4) bk. 
Mevdudî, Tefhim, trc. Komisyon, İstanbul, 1996, I, 40.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...