"Bir mâmule iki âmil dâhil olmaz." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mamul: Arapça’da edatlar gibi başına geldiği unsurların tesiriyle değişikliğe uğrayarak cümle içindeki konumu değişen lâfız.

Amil:
Arapça’da başına geldiği kelimeye tesir ederek, o kelimenin cümle içindeki konumunu değiştiren unsur; edatlar gibi.

Bir lafzı bir edat şekillendirir, iki edat bir lafza aynı anda tesir edip etkisi altına alamaz. Bu yüzden, beyanın gramer felsefesinde asıl verilmek istenen mana; lafız içinde belirgin bir şekilde konulur ki, farklı harici ve yabani manalar gelip lafzı esir edip hurafe ve hayale kapı açmasın. Yani; bir lafızda hem hak mana, hem de batıl mana yerleşmez. Şayet yerleşecek kadar lafız belirsiz ise; bu lafızda beyanın felsefesi yok demektir. Kur’an lafız ve ayetlerinin hepsinde, beyan felsefesi en üst derecededir. Bu sebepten dolayı Kur’an, beyan felsefesi noktasında, hurafe ve batıla geçit vermez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...