Dünya Şemsü'ş-Şumus'a mı, karadeliğe mi gidiyor? Üstad bu konuda ne diyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

şte, bu mübarek seyyaremizin şu halleri, küre-i arz kuvvetinde bir şehadetle bir Kadîr-i Mutlakın vücub-u vücudunu ve vahdetini ispat eder. Madem şu seyyaremiz böyledir. Manzume-i şemsiyeyi ona kıyas edebilirsin."

"Hem şemse, kendi mihveri üstünde, cazibe denilen mânevî ipleri yumak yaptırmak için dolap ve çıkrık hükmünde olan güneşi, bir Kadîr-i Zülcelâlin emriyle döndürüp, o seyyârâtı o mânevî iplerle bağlayıp tanzim etmek ve güneşi bütün seyyârâtı ile saniyede beş saatlik bir mesafeyi kestirecek kadar bir sür'atle, bir tahmine göre Herkül Burcu tarafına veya Şemsü'ş-Şumus cânibine sevk etmek, elbette, Ezel ve Ebed Sultanı olan Zât-ı Zülcelâlin kudretiyle ve emriyledir. Güya, haşmet-i rububiyetini göstermek için, bu emirber neferleri hükmünde olan manzume-i şemsiye ordusu ile bir manevra yaptırır."

"Ey kozmoğrafyacı efendi! Hangi tesadüf bu işlere karışabilir? Hangi esbabın eli buna ulaşabilir? Hangi kuvvet buna yanaşabilir? Haydi, sen söyle. Hiç böyle bir Sultan-ı Zülcelâl, aczini gösterip mülküne başkasını karıştırır mı? Bahusus kâinatın meyvesi, neticesi, gayesi, hülâsası olan zîhayatları başka ellere verir mi? Başkasını müdahale ettirir mi? Bahusus o meyvelerin en câmii ve o neticelerin en mükemmeli ve zeminin halifesi ve o Sultanın aynadar bir misafiri olan insanları başıboş bırakır mı? Ve onları tabiata ve tesadüfe havale edip haşmet-i saltanatını hiçe indirir mi? Kemâl-i hikmetini sukut ettirir mi?"(1)

Üstad'ın yukarıdaki ifadelerinden de anlaşılacağı üzere, Risale-i Nur fen kitabı olmadığı için, bir Astronomi ilmi gibi güneşten ve galaksilerden bahsetmez. Sadece insanların anlayacağı genel hatlarından ve faydalarından bahseder ki, bunu da davasına bir delil olsun diye yapar.

Kaldı ki Üstat yukarıdaki ifadelerinde bir "tahmine göre" diyerek, orada kati bir fenni bilgi vermiyor. Sadece bir tahmini dile getiriyor. Bunu da muhtemelen bilim adamı sıfatı ile değil, o zamanın fenni kabulüne göre söylüyor. Bu yüzden Risale-i Nur'a fen kitabı nazarı ile bakmak doğru değildir.

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Yirmi Birinci Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

şefkat

KU'AN'I KERİM'DE '' SEMANIN GÖRÜNMEZ KAPILARINA ''DİKKATİMİZ ÇEKİLMEKTEDİR.BİR TÜRLÜ ÇIKAMADIĞIMIZ KAİNATIN DIŞINA NİHAYET ÇIKABİLECEK BİR KAPI BULDUKLARINI DÜŞÜNEN ASTROFİZİKÇİLERE GÖRE DE KARADELİKLER BİR UZAY-ZAMAN KAPISIDIR.ÜSTAD'A GÖRE GÖKTEKİ YILDIZLARIN BİR KISMI AHİRET ALEMLERİNE BAKMAKTADIR.KARDELİK SONSUZ BİR AĞIRLIK ANLAMINA GELMEKTEDİR.O BÖİGEDE UZAY-ZAMAN AĞI EĞİLİP BÜKÜLMEK- LE KALMAZ,ADETA YIRTILIP ÇATLAMAKTA,DA- HA UYGUN BİR TABİRLE DELİNMEKTEDİR.DE- LİNMENİN ANLAMI FİZİK KANUNLARININ GEÇERLİLİĞİNİN KAYBEDİLMESİ,O YÖREDE FİZİK ÖTESİ ALEME KAPI AÇILMKATADIR. KARADELİKLEİRN TESİR SAHASINI BİR ''HUNİ''ŞEKLİNDE TASVİR EDEBİLİRİZ.BU BÖLGENİN EN GENİŞ SINIRI ''OLAY UFKUDUR BİRDE ÇEKİM TESİRİNİN OLAĞANÜSTÜ ARTTI- ĞI ADETA SONSUZ HALE GELDİĞİ BİR BÖLGE VARDIR Kİ,BURASI HUNİNİN İNCELDİĞİ UÇ KISMI TEŞKİL EDER VE ''TEKİLLİK(SİNGULARİTE''ADINI ALIR.TEKİLLİĞİN ÖTESİ FARKLI KANUNLARIN GEÇERLİ OLDU- ĞU BİR BÖLGEDİR.ZAMANIN DONARAK EBEDİYEN DURMASI KARADELİKLERDEKİ TEKİLLİĞİN EN BELİRGİN ÖZELLİĞİDİR.ZAMANIN SABİT KALMASI FİZİK KANUNLARININ GEÇERLİLİĞİNİ KAYBEDEREK ,UZAYIN BÜTÜN ÖZ VE ÖZELLİĞİNİ YİTİRMESİ VE YEPYENİ BİR BAŞKA KAİNATIN İÇİNE GİRİLMESİ DEMEKTİR.BAZI FİZİKÇİLERİN KOZMİK IŞIN LAR ÜZERİNDE YAPTIKLARI ÇALIŞMALAR IŞIKTAN HIZLI IŞINLARIN VARLĞLNĞ GÖSTERDİ.IŞIK HIZINDA BİNLERCE VE MİL- YONLARCA DAHA HIZLI MÜCERRET ELEMENLARDAN KURULU VE ÖRÜLÜ EVRENLE- RİN VARLIĞINA DESTEK VERİLİYOR.YALNIZ SAMANYOLU GALAKSİSİSNDE 1 MİLYON KARADELİK BULUNMAKTADIR.GALAKSİMİZİN TAM MERKEZİNDE BİR KARADELİĞİN BULUNDUĞUNA İŞARET EDİLMEKTEDİR. GÜNEŞ,HERKÜL BURCU YAKINLARINDAKİ VE İSMİNE VEGA DENEN BİR YILDIZA DOĞRU HAREKET HALİNDEDİR

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...