"Ey biçare hasta! Merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi dermandır." Hastalık bir insana nasıl derman olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Çok insanlar sıhhat ve sağlığı yerinde iken, şükür ve sevaptan uzak yaşıyorlar, hakiki bir kulluk sergileyemiyorlar. Sıhhat ve afiyet onlara gaflet örtüsü oluyor. Halbuki insanın şu dünyaya gönderiliş amacı, hayvan gibi yemek ve çabalamak değil, şükür ve ibadettir.

İşte hastalıklar bu gaflet örtüsünü parçalayan ve insana asli görevi olan ibadet vazifesini hatırlatan birer acı ilaçlar mesabesindedirler. Bu ilaçları sabırla içenler hakiki kulluğunun farkına varıp, ibadete ve kulluğa yöneliyorlar ki, bu, hakiki bir derman değil de nedir acaba?

Aklımız gözümüze inip, her şeyi maddeden ibaret gördüğümüz için, hastalıkların manevi ve nafi şifasını göremiyoruz. İlaç ve şifanın sadece hap ve şuruplardan ibaret olduğunu zannediyoruz. Bazen oluyor, manevi açıdan kanser olan bir adama Allah maddi kanseri veriyor, onu o manevi hastalıktan kurtarıyor ve onun ebedi saadeti kazanmasına sebebiyet veriyor. Maddi kanser ve onun verdiği manevi intibah, manevi kansere derman oluyor vs...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...