Hastalar Risalesi'ndeki yirmi beş devanın kısa özetini verir misiniz?

Hastalar Risalesi'ndeki yirmi beş devanın kısa özetini verir misiniz?
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

- Ömrün hastalık vasıtası ile uzun olması ve meyve vermesi.

- Hastalığın menfi bir ibadet olması.

- Hastalığın insanın yaratılış gayesine hizmet etmesi.

- Vücut bizim olmadığı için şekvaya da hakkımız yoktur. Şafi isminin tecellisine dua ediyoruz.

- Hastalık insanları özellikle de gençleri günahlardan alıkoyar.

- Hastalığın geçici olduğu, sevap kazandıracak manzaralar bırakacağı...

- Hastalık, dünyaya ne için geldiğimiz bize hatırlatan bir ikazdır.

- Her şey zıddı ile bilinir, kaidesince, sağlığımızın kıymeti de hastalıklar vesilesi ile hatırlanıyor.

- Hastalıklar, günahları sabun gibi yıkar ve temizler.

- Hastalık, bazen ölüme sebebiyet verdiği için, dehşetli gelebilir. Ölüm yokluk değil, ebedî ve sürurlu bir hayata kavuşmaya vesiledir.

- Hastalığı merak etmek daha da ziyadeleştirir. Hastalığın hikmeti bilinse, merak edilmez.

- Hastalığın uzun süreceğini düşünüp endişelenmemek lazımdır. Zira ne kadar yaşayacağımızın garantisi yoktur ki, hastalığın daha çok devam edeceğinden üzülelim.

- Hastalıktan dolayı ibadetlerimizi tam yapamadığımız için üzülmemek lazımdır. Zira hastalığa sabır da bir ibadettir.

- Hastalık ilahi bir hediyedir.

- Gözlerine perde inen hastalara tesellidir. Gözleri görmeyen, dünyanın geçici manzaralarını seyredemeyen kişi, ahiretin sonsuz ve daha güzel manzaralarını temaşa edecektir.

- Hastalığın manası güzeldir ki, en büyük musibetlere ve hastalıklara peygamberler ve büyük zatlar duçar olmuşlardır.

- Hastalık, insanlara hürmet ve merhameti telkin eder; şefkat duygularını harekete getirir.

- Hastaların dualarını mekbuliyeti ve onlara hizmetin kazandırdıkları.

- Hastalık ve musibetlerde kendimizden daha ağır olanlara bakmak, nimetlerde ise kendimizden daha aşağı olanlara bakmakla teselli bulabiliriz.

- Hastalık hayatımızı safileştirmek, kuvvetlendirmek ve sağlamlaştırmak için bir idman gibidir.

- Hastalık ikidir; biri hakiki, diğeri ise vehmidir. Hakiki hastalıklar için doktora gitmek tavsiye edilirken, vehmi olan kısmı için ise, ehemmiyet vermemek tavsiye edilmektedir.

- Başta anne baba olmak üzere, hasta olan yakınlarımız ve dostlarımızla ilgilenmek, ziyaret etmek ve teselli etmek onlar için manevî bir lezzettir.

- Felç hastalığı hakkındadır. Bu hastalık sayesinde âdeta bir riyazete girilir, manen terakki edilir.

- Hastalık, hastaya şefkatleri celbeder. En önemlisi ise Allah'ın nazar-ı merhametini celbetmesidir.

- Hastalanan çocuklar hakkındadır. Çocuklar günahsız oldukları için, anne babasının günahlarının temizlenmesine vesile olur.

- Hastalığın en keskin ilacı imanın inkişaf edilmesidir. Bu ise farzların yerine getirilmesiyle tesirini gösteriyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...