Hastalar Risalesi'ndeki yirmi beş devanın kısa özetini verir misiniz?

Hastalar Risalesi'ndeki yirmi beş devanın kısa özetini verir misiniz?
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yirmi Beş Devanın Özeti:

1. Ömrün hastalık vasıtası ile uzun olması ve meyve vermesi...

2. Hastalığın menfi bir ibadet oluşu...

3. Hastalık, insanın yaratılış gayesine hizmet ediyor.

4. Vücut bizim olmadığı için şekvaya da hakkımız yoktur. Şafi ismini tanımış oluyoruz.

5. Hastalık bizleri, özellikle gençleri günahlardan alıkoyuyor.

6. Hastalığın geçeceği ve gelecek adına bizleri mutlu edecek ve sevap kazandıracak manzaralar bırakacağı...

6. Hastalık, dünyaya ne için geldiğimiz bize hatırlatan bir uyarıcıdır.

7. Her şey zıddı ile bilindiğı kuralınca, sağlığımızın kıymetini de hastalık vesilesi ile anlıyoruz.

8. Hastalık, günahlarımızı sabun gibi yıkar temizler.

9. Hastalık, bazen ölüme sebebiyet verdiği için, dehşetli gelebilir. Ancak ölüm yokluk değil, gerçek varlığa kavuşmaktır.

10. Hastalığı merak etmek daha da ziyadeleştirir. Hastalığın hikmeti bilinse, merak edilmez.

11. Hastalığın uzun süreceğini düşüp endişelenmemek lazımdır. Zira ne kadar yaşayacağımızın garantisi yoktur ki, hastalığın daha çok devam edeceğinden üzülelim.

12. Hastalıktan dolayı ibadetlerimizi tam yapamadığımız için üzülmemek lazımdır. Zira hastalığın kendisi de bir ibadettir.

13. Hastalık ilahi bir hediyedir.

14. Gözlerine perde inen hastalara tesellidir. Gözlerinin hasta olmasından dolayı geçici dünya manzaralarını izleyemeyen kişi, ahiretin sonsuz ve daha güzel manzaralarını temaşa edecektir.

15. Hastalığın manası güzeldir ki, en büyük rahatsızlıkları peygamberler ve onlara benzeyenler çekmişlerdir.

16. Hastalık, insanlara hürmet ve merhameti telkin eder; şefkat duygularımızı harekete getirir.

17. Hastaların dualarını mekbuliyeti ve onlara hizmetin kazandırdıkları.

18. Hastalık ve musibetlerde kendimizden daha ağır olanlara bakmak, nimetlerde ise kendimizden daha aşağı olanlara bakmakla teselli bulabiliriz.

19. Hastalık hayatımızı safileştirmek, kuvvetlendirmek ve sağlamlaştırmak için bir idman gibidir.

20. Hastalık ikidir; biri hakiki, diğeri ise vehmidir. Hakiki hastalıklar için doktora gitmek tavsiye edilirken, vehmi olan kısmı için ise, ehemmiyet vermemek tavsiye edilmektedir.

21. Başta anne baba olmak üzere, yakınların, dostların hastaya ilgi göstermesi ve ziyaret etmesi manevi bir lezzettir.

22. Felç hastalığı hakkındadır. Bu hastlığın faydası ile, adeta bir riyazet ve çille gibi, manevi bir yükselme sürecine sokmasıdır.

23. Hastalık, hastaya şefkatleri celbeder. En önemlisi ise Allah'ın nazarı merhametini celbetmesidir.

24. Hastalanan çocuklar hakkındadır. Çocuklar günahsız oldukları için, anne babasının günahlarının temizlenmesine vesile oluyor.

25. Hastalığın en keskin ilacı imanın inkişaf edilmesidir. Bu ise farzların yerine getirilmesiyle tesirini gösteriyor.

Hastalar Risalesi'ni okumak için tıklayınız:

Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...