Felsefeyle uğraşan Farabi gibi İslam düşünürlerinin zamanla itikadlarında zedelenme meydana geldiği doğru mudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Felsefe, aklı esas alan bir düşünce metodudur. Filozoflar, kainatta olan biten bütün hadiseleri salt akıl ile anlamaya çalışırlar. Felsefenin, olayları ele alıp vardığı neticeden anlaşıldığı üzere salt akıl, olayları tam ihata ile kavramakta kifayetsiz kalıyor.

Akıl, vahyin, yani Allah’ın yardımına muhtaç bir mahiyette yaratılmıştır. Bu yüzden imana dair meselelerde akıl kendi başına hakikate vasıl olamıyor. Vahye tabi olmayan filozofların fikirleri meydandadır. Hiç birisi kamil manada doğru ve sağlam itikada ulaşamamışlardır. Bu yüzden felsefede gelişmiş filozoflar, itikatta gabileşmiş ve taklitten öteye geçememişlerdir. Vahye tabi olan avam bir müminin inanç kuvveti, felsefe ve akla tabi olmuş dev filozoflardan daha sağlam ve kavi olmuş. Bu yüzden Üstat, "İbn-i Sina gibi filozoflar meslek itibari ile adi bir mümin derecesine çıkamıyor." diyor.

Yıldız böceği, küçük ışıkçığına itimat edip güneşin ışığına meydan okuduğu için, zifiri karanlığa mahkum olmuş misillü filozoflar da vahiy güneşine teslim olmayıp, kendi kafa fenerlerine itimat ettikleri için, kainat karanlığı içinde taklidi bir imanı zor elde etmişler. İbn-i Sina’nın "Haşirde akıl ile gitmek imkansız, ama iman ile teslim oluruz.", sözü salt aklın, olayları anlamakta ne kadar aciz ve ihatasız olduğunu gösterir. Ama aklı, vahyin teslimiyetine ve terbiyesine verdiğin zaman, şu kainatın en ince ve en müşkil meselelerini açan bir anahtar hükmüne gelir. Kainatın ali ve yüksek bir mütefekkir nazırı olur.

Felsefe ile şiddetli iştigal etmek, imanı zedeler hükmü, ehil olmayanlar için doğrudur. Ama tahkiki imanı elde etmiş ve felsefenin fasit esaslarını talim edip imanı müdafaa edecek ehil kişiler müstesnadır. Mesela, Üstat ve İmam Gazali gibi allameler, en az bir Aristo kadar felsefeye hakim zatlardır. Bu zatlar, felsefenin fasit esaslarını ve çelişkilerini göstermek için felsefe ile de iştigal etmişlerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...