Block title
Block content

Günümüzde iman hakikatlerine olan ihtiyacın diğer zamanlara göre olan farkları nelerdir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nasıl ki, her mevsimde yiyecek ve elbiseler mevsimin gereğine göre değişiyor. Kışın kalın elbiseler ve narenciye yiyecekler revaçta iken; yazın ince elbiseler ve sebzeler revaçta oluyor. Mevsimin ilcaatına göre hükümler ve rağbetler değişiyor.

Eski zamanlarda iman ve amel umumi olduğu için, yani herkes imanlı ve ameline dikkat ettiği için, alimler eserlerini kamil mümin ölçülerine göre yazarlardı. Yani dindar bir Müslümanı daha yüksek manevi mevkilere nasıl ulaştırabiliriz, kaygısı hakimdi. Bu zamanın revaçtaki meselesi, velayet ve kemalat kazanmaktır.

Günümüzde fen ve felsefenin inkişafı ve istismarı ile iman zayıfladı, ameller terke uğradı. İslam eğitimi ve öğretimini verecek kurumlar ortadan kalktı ve kaldırıldı. İslam toplumlarında ciddi bir iman krizi yaşındı ve yaşanıyor.

İman, İslam binasının temelidir. Ameller iman temeli üzerine bina olur. Bu yüzden bu zamanda imanın takviyesi ve teyit edilmesi bir zaruret haline gelmiştir. Üstad'ın bütün gayret ve mesaisini iman üzerine teksif etmesi bu sebeptendir.

Amel ve ahlaktaki eksiklik ve zaaflar affa uğrayabilir. Lakin imandaki az bir şüphe ve eksiklikler insanı ebedi ateşe atar. Zira ebedi saadetin vesikası sağlam bir imandır. Demek bu zamanda tahkiki ve sağlam imanı elde etmek en mühim bir hadisedir.

Bu zamanın gerekleri ve şartları, iman ve farzlar üzerine yoğunlaşmayı gerektiriyor. Risale-i Nur da ekseriyetle tahkiki iman ve farz ameller üzerinde hareket ediyor.   

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...