HASTALIKLARA BAKIŞ

"Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar." (Lem'alar, İkinci Lem'a, İkinci Nükte)

"Meyus ve ümitsiz bir hastaya manevî bir tesellî, bazan bin ilâçtan daha ziyade nâfidir." (Barla Lahikası, 68.Mektup)

"Hastalıkla geçen bir ömür, Allah’tan şekvâ etmemek şartıyla, mü’min için ibadet sayıldığına rivâyât-ı sahiha vardır." (Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'a, İkinci Devâ)

"Madem iman gibi hadsiz derecede kıymettar bir nimet bizde vardır. İhtiyarlık da hoştur, hastalık da hoştur, vefat da hoştur. Nâhoş birşey varsa o da günahtır, sefahettir, bid’atlardır, dalâlettir." (Lem'alar, Yirmi Altıncı Lem'a, Onuncu Rica)

"Senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi dermandır." (Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'a, Birinci Devâ)

"Hastalık bazılara ehemmiyetli bir definedir, gayet kıymettar bir hediye-i İlâhiyedir. Her hasta, kendi hastalığını o neviden tasavvur edebilir." (Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'a, On Üçüncü Devâ)

"Hastalık, sabun gibi, günahların kirlerini yıkar, temizler." (Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'a, Sekizinci Devâ)

"Hastalığın suretine bakıp ah eyleme; mânâsına bak, oh de. Eğer hastalığın mânâsı güzel birşey olmasaydı, Hâlık-ı Rahîm en sevdiği ibâdına hastalıkları vermezdi." (Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'a, On Beşinci Devâ)

"Eğer hastalık olmazsa, sıhhat ve âfiyet gaflet verir, dünyayı hoş gösterir, âhireti unutturur." (Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'a, Üçüncü Devâ)

"Hastalık bu nokta-i nazardan hiç aldatmaz bir nâsih ve ikaz edici bir mürşiddir." (Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'a, Üçüncü Devâ)

"Ermiş bir ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşüyor, sıtmanın titremesinden günahlar öyle dökülüyor." (Lem'alar, İkinci Lem'a, Beşinci Nükte)

"Bir derdin dermanı, başka bir derde zehir olabilir. Bir derman, haddinden geçse, dert getirir." (Mektubat, Hakikat çekirdekleri)

"Ey şekvâcı hasta! Senin hakkın şekvâ değil, şükürdür, sabırdır. Çünkü senin vücudun ve âzâ ve cihazatın, senin mülkün değildir. Sen onları yapmamışsın, başka tezgâhlardan satın almamışsın. Demek başkasının mülküdür. Onların mâliki, mülkünde istediği gibi tasarruf eder." (Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'a, Dördüncü Devâ)

"Hastalıklar ve musibetler, dinî olmamak ve sabretmek şartıyla, o hizmete ve o ubudiyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor. Ve herbir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden, şekvâ değil, şükretmek gerektir." (Lem'alar, İkinci Lem'a, İkinci Nükte)

"Hastalığın hafifleşmesini istersen, merak etmemeye çalış. Yani, hastalığın faydalarını, sevabını ve çabuk geçeceğini düşün, merakı kaldır, hastalığın kökünü kes." (Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'a, Onuncu Devâ)

"Maraz olmazsa sıhhat lezzetsizdir." (Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'a, Yedinci Devâ)

"Allah’ı tanıyanın dünyası nurla ve mânevî sürurla doludur; derecesine göre, iman kuvvetiyle hisseder. Bu imandan gelen mânevî sürur ve şifa ve lezzet altında, cüz’î maddî hastalıkların elemi erir, ezilir." (Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'a, Sekizinci Devâ)

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...