"Hazret-i Ali (R.A.), âdi bir Yahudi ile muhakeme olması ile gösterilen, adliyedeki haktan başka hiçbir şeye âlet olmadığını..." Bu hadise nasıl zuhur etmiş?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hz. Ali (ra), adaletin mutlaka yerini bulması için çok titiz davranırdı. Makam ve mev­kileri ne olursa olsun, hukuk ve hâkim karşısında insanların eşit olduğunu biz­zat kendi hayatıyla ispatladı. Müminlerin halifesi olduğu hâlde, bir Yahudi ile muhakeme edilmekten çekinmedi. Şöyle ki:

"Hz. Ali, Sıffîn Savaşı’na giderken yolda zırhını kaybetmişti. Harp bitip Kûfe’ye dön­düğünde, zırhını bir Yahudi’nin elinde gördü. Yahudi’ye şöyle dedi:

'Bu benim zırhımdır. Onu ne birine sattım, ne de hediye ettim.' Yahudi:

'Bu benim zırhımdır ve benim elimdedir.' dedi.

"Hz. Ali, isteseydi zırhı ondan hemen alabilirdi. Fakat kesin olarak kendisi haklı da ol­sa, meselenin hâkim önünde halledilmesini teklif etti:"

'O hâlde hâki­me gidelim.' dedi. Birlikte hâkime gittiler.

"Hâkim, adaletiyle tanınan Kadı Şureyh idi. Hz. Ali huzura girdiğinde, hâkimin ya­nı ­başına geçip oturdu ve bu hareketinin sebebi olarak da:"

'Hasmım Yahudi olmasaydı elbette onunla aynı yerde otururdum. Fakat ben Re­sû­lul­­lah’tan, "Al­lah’ın onları küçülttüğü yerde siz de onları küçültün!" buyurduğunu işittim.' de­di.

Kâdı Şureyh, Hz. Ali’ye:

'Ey müminlerin emîri! Aranızdaki mesele nedir?' dedi. Hz. Ali:

'Şu Yahudi’nin elindeki zırh benim zırhımdır. Ben onu ne birine sat­tım, ne de hediye ettim.'

Meseleyi anlayan kadı, Hz. Ali’ye:

'Bu iddianı ispat edecek delilin var mı?' diye sordu. Hz. Ali:

'Evet, var; hizmetçim Kanber ve oğlum Hasan, bu zırhın be­nim olduğuna iki şahittir.' Kadı Şureyh:

'Oğulun baba için şehadeti caiz değildir.' dedi. Hz. Ali:

'Cennet ehli birinin şehadeti nasıl kabul olmaz?! Ben Re­sû­lul­lah’ın, "Hasan ve Hüseyin, cennet gençlerinin efendileridir." buyurduğunu işittim.' dedi.

"Neticede Şureyh, delil yetersizliğinden davayı Yahudi’nin lehine neticelen­dirdi. Bu büyük adalet karşısında Yahudi daha fazla dayanamadı ve şöyle demekten kendini alamadı:"

'Müminlerin emîri, beni hâkime götürdü, kendi tayin ettiği hâkim de kendi aleyhinde hüküm verdi. Ben şehadet ederim ki, bu din haktır. Ve yine ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed de onun Resûl’üdür. Bu zırh senindir. Devenden düşmüştü, ben de almıştım.'”

"Hz. Ali, bu neticeye çok sevindi: 'Mademki Müslüman oldun, ben de zırhı sana hediye ediyorum.' dedi."(1)

(1) bk. Târihü’l-Hulefâ, s. 172.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...