"Hem meşrepçe Said’e çok muhalif oldukları halde, Nur Risalelerine karşı mukabil çıkmamaları, bu halin bir hikmeti olduğuna kanaatim gelmiş. Yoksa böyle acip bir zamanda ehl-i medresenin itirazı başlasaydı..." Açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Eski dönemlerde meslekler arasında rekabet ve mücadele bir gelenekmiş. Bir medrese ekolü bir eser yazdığı zaman, ona muhalif bir dergah ya da başka bir medrese hemen ona mukabil bir eser telif edermiş. Tıpkı gazete yazarlarının makaleler vesilesi ile atışması gibi, eski dönem uleması da eserler telif ederek atışırlarmış. Üstad Hazretleri Risale-i Nur'a karşı ulemanın genel manada böyle bir mukabelede bulunmadığını ifade ediyor.

Bunun birçok sebebi var. Bunlardan en önemlisi Risale-i Nurların harfi harfine istikamet ve Kur’an dairesinde gitmesidir. Bir diğer nedeni ise, Üstad Hazretlerinin ilim ve ilzamdaki şöhretidir. On beş yaşında bütün ülemayı susturmuş olması ve onlara tam ve doğru cevaplar vermesi, ülemanın Risale-i Nurlara olan tenkit ve hücumunu kırmıştır. Tabi bu genel anlamda böyle olmuştur. Zira hususi anlamda muhalefet edenler de olmuştur. Ama devrin meşhur alimlerinin hepsi Üstad Hazretlerine ve onun iman hareketine sahip çıkıp desteklemişlerdir.

Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Sabri Efendi, M. Hamdi Yazır, Akseki Hoca, Ömer Nasuhi Bilmen gibi otoriter ve meslekçe Üstad Hazretlerine muhalif isimler, Risale-i Nurları ciddi anlamda sevmiş ve desteklemişlerdir. Şayet bu ülema sınıfı Risale-i Nur hareketine muhalefet etmiş olsa idiler, masonlar ve dinsiz komiteler bunu çok iyi kullanıp işlerlerdi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...