"İmam-ı Şafiî (ra)'den rivayet var ki hâlis talebe-i ulûmun rızkına, ben kefalet edebilirim, demiş." İzah eder misiniz, bu ifade hadis midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Hâlis talebe-i ulûmun rızkına, ben kefalet edebilirim, demiş. Çünkü rızıklarında vüs'at ve bereket olur.”(1)

Bu ifadenin manası; “Allah rızası için ilim tahsil edenler, kendi rızıkları için endişe etmesinler. Allah’ın ilim tahsil eden talebelerin rızkını vereceğine ümidim öyle kuvvetlidir ki, buna kefil bile olabilirim.”

Unutulmamalıdır ki, ilim para ve maddî menfaat için yapılmaz. İlmin gayesi Allah rızası, insanlığa hizmet ve ilmin kendisinde bulunan manevî lezzettir. Zira ilim azizdir; sahibini asla zillette bırakmaz.

“İmam-ı Şafiî'den (ra) rivayet var ki” sözünden, onun böyle bir tespiti ve böyle bir yorumu var şeklinde anlamak gerekiyor. İmam-ı Şafi Hazretlerinin bu sözü hadis değildir, ama ayet ve hadislerden çıkarılmış bir içtihat ve yorum olduğu aşikârdır.

Şu hadis-i şerif de bu sözü teyit etmektedir:

"İlim öğrenmeye çalışanın rızkına Allah kefil olmuştur."(2)

"Evet, hakikat ve âhiret için çalışanlara karşı bu millet bir hürmet ve bir muavenet fikrini daima beslemiş. Ve bilfiil onların hakikat-i ihlâslarına ve sadıkane olan hizmetlerine bir cihette iştirak etmek niyetiyle, onların hâcât-ı maddîyelerinin tedarikiyle meşgul olup vakitlerini zayi etmemek için, sadaka ve hediye gibi maddî menfaatlerle yardım edip hürmet etmişler. "(Lem’alar, 21. Lem’a)

Hayatını iman ve Kur’ân hizmetine vakfeden veya ilim tahsil eden birisi, geçimini kazanmaya fırsatı ve vakti olmadığı için hamiyetperver insanlar zekât ve sadakaları ile onlara yardım ederler ve ediyorlar.

Dipnotlar:

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (124. Mektup)
(2) bk. Camiu's-Sağir, Hadis No: 8838.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
Aynı pasajın öncesinde de Üstadın az rızk ile yaşamasını risale-i nur la meşgul olmasından kaynaklanan berekete bağlıyor, değil mi?Yoksa ben mi yanlış anladım
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Doğru bir bakış açısı.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...