"Bu ünvanı eline alan, rahmetin tabakatında gezebilir." Buradaki “rahmet tabakaları” ne demektir, açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Rahmetin tabakaların"dan maksat, Allah’ın şefkat sıfatının her bir mahlûkatta küllî ya da cüzî ayrı ayrı tecelli etmesi anlamındadır.

Mesela, Allah’ın rahmet sıfatının insanda cüzi, bütün insanlarda külli bir tecellisi bulunuyor.

Bir insanın sağlığına, rızkına, nimetlenmesine gösterilen ihtimam ile bir milyon insanın sağlığına, rızkına, nimetlenmesine gösterilen ihtimam arasında külli ve cüzi bir fark bulunmaktadır. Bu anlamda düşündüğümüzde her bir fertten her bir cinsten her türden bütün mahlûkat tabakalarına kadar hepsinde rahmetin tecellisi başka başkadır.

İnsanın simasındaki rahmet tecellisi bir tabaka, dünyanın yüzündeki rahmet tecellisi daha farklı bir tabaka, bütün kâinatın yüzünde tecelli eden rahmet tecellisi de daha farklı ve çok geniş bir başka tabakadır. Bir de bunların ara tonlarını nazara alırsak, Allah’ın rahmet tecellileri sayısız tabakalar oluşturuyor.

Cenab-ı Hak her bölgede rahmetini farklı nimetlerle ihsas ettiriyor. Egede zeytin, incir, Karadeniz'de çay, fındık, İç Anadolu'da tahıl, Doğu'da hayvancılık vesaire; bütün bunlar Allah’ın birer rahmet tabakası oluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...