"Bu ünvanı eline alan, rahmetin tabakatında gezebilir." Buradaki “rahmet tabakaları” ne demektir, açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Rahmetin tabakaların"dan maksat, Allah’ın rahmet ve şefkatinin her bir mahlûkta, her bir nevide ayrı ayrı tecelli etmesi manasındadır.

Mesela, Allah’ın rahmetinin her bir insanda cüz’i, bütün insanlarda küllî bir tecellisi bulunuyor. Bir insanın sağlığına, rızkına, nimetlenmesine gösterilen ihtimam ile bir milyon insanın sağlığına, rızkına, nimetlenmesine gösterilen ihtimam arasında küllî bir fark bulunmaktadır. Bu manada düşündüğümüzde her bir fertten her bir cinsten her türden bütün mahlûkat tabakalarına kadar hepsinde rahmetin tecellisi başka başkadır.

İnsanın simasındaki rahmet tecellisi bir tabaka, dünyanın yüzündeki rahmet tecellisi daha farklı bir tabaka, bütün kâinatın yüzünde tecelli eden rahmet tecellisi de daha farklı ve çok geniş başka bir tabakadır. Bir de bunların ara tonlarını nazara alırsak, Allah’ın rahmet tecellileri sayısız tabakalarda kedini göstermektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...